MENU

LYRICS - Ingoma

break up with your girlfriend, i'm bored - Ariana Grande

You got me some type of way (Hmm)
Ain't used to feelin' this way (Mmm-mmm)
I do not know what to say (Yeah, yeah)
But I know I shouldn't think about it


break up with your girlfriend, i'm bored - Ariana Grande - LYRICS - Ingoma

You got me some type of way (Hmm)
Ain't used to feelin' this way (Mmm-mmm)
I do not know what to say (Yeah, yeah)
But I know I shouldn't think about it
Took one fuckin' look at your face (Hmm)
Now I wanna know how you taste (Mmm-mmm)
Usually don't give it away (Yeah, yeah)
But you know I'm out here thinkin' 'bout it

[Pre-Chorus]
Then I realized she's right there
And I'm at home like, "Damn, this ain't fair"

[Chorus]
Break up with your girlfriend
Yeah, yeah, 'cause I'm bored
You can hit in the mornin' (Mornin')
Yeah, yeah, like it's yours
I know it ain't right
But I don't care (Care)
Break up with your girlfriend
Yeah, yeah, 'cause I'm bored

[Verse 2]
This shit always happens to me (Yeah)
Why can't we just play for keeps? (Mmm-mmm)
Practically on my knees (Yeah, yeah)
But I know I shouldn't think about it
You know what you're doin' to me
You're singin' my songs in the streets, yeah, yeah
Actin' all innocent, please
When I know you're out here thinkin' 'bout it

[Pre-Chorus]
Then you realized she's right there (Yeah)
And you're at home like, "Damn, she can't compare"

[Chorus]
Break up with your girlfriend
Yeah, yeah, 'cause I'm bored
You can hit in the mornin' (In the mornin')
Yeah, yeah, like it's yours
I know it ain't right
But I don't care (I don't care, yee)
Break up with your girlfriend (With your girlfriend)
Yeah, yeah, 'cause I'm bored

[Post-Chorus]
With your girlfriend, girlfriend, girlfriend, girlfriend
With your girlfriend
With your girlfriend, girlfriend, girlfriend, girlfriend

[Bridge]
You can say I'm hatin' if you want to
But I only hate on her 'cause I want you
Say I'm trippin' if you feel that
But you without me ain't right (Ain't right)
You can call me crazy 'cause I want you
And I never even ever fuckin' met you
Say I'm trippin' and it ain't right
But you without me ain't nice (Ain't nice, yeah)

[Chorus]
Break up with your girlfriend (With your girlfriend)
Yeah, yeah, 'cause I'm bored
You can hit in the mornin' (Hit in the mornin', yeah, yeah, yeah)
Yeah, yeah, like it's yours
I know it ain't right
But I don't care (Care, yeah)
Break up with your girlfriend (With your girlfriend)
Yeah, yeah, 'cause I'm bored

[Post-Chorus]
With your girlfriend, girlfriend, girlfriend, baby, girlfriend
With your girlfriend
With your girlfriend, girlfriend, girlfriend, girlfriend
With your girlfriend


break up with your girlfriend, i'm bored - Ariana Grande - LYRICS - Ingoma - Ukuhunyushwa kwesiZulu

Ungithole uhlobo oluthile lwendlela (Hmm)
Akusetshenziselwa ukuzizwa ngale ndlela (Mmm-mmm)
Angazi ukuthi ngithini (Yebo, yeah)
Kodwa ngiyazi ukuthi akufanele ngicabange ngakho
Kuthathe u-fuckin owodwa 'ubheke ubuso bakho (Hmm)
Manje ngifuna ukwazi ukuthi unambitha kanjani (Mmm-mmm)
Ngokuvamile ungawunikeli (Yebo, yeah)
Kodwa uyazi ukuthi ngingaphandle lapha ngicabanga ukuthi '

[Pre-Chorus]
Ngabe sengibona ukuthi ukhona lapho
Futhi ngisekhaya ngithanda, "Damn, lokhu akulungile"

[Chorus]
Hlala nentombi yakho
Yebo, yebo, ngoba ngikhathazekile
Ungakwazi ukushaya ekuseni (Mornin ')
Yebo, yebo, njengokwakho
Ngiyazi ukuthi akulungile
Kodwa angikhathaleli (Ukunakekela)
Hlala nentombi yakho
Yebo, yebo, ngoba ngikhathazekile

[Ivesi 2]
Lokhu kuhlale kwenzeka kimi (Yebo)
Kungani singakwazi nje ukudlala ukuze sigcine? (Mmm-mmm)
Ngamadolo ami (Yebo, yeah)
Kodwa ngiyazi ukuthi akufanele ngicabange ngakho
Uyazi ukuthi ungenzani mina
Ungu-singin 'izingoma zami ezitaladini, yebo, yebo
U-Actin 'ongenacala, sicela
Uma ngiyazi ukuthi uphandle lapha ucabanga '

[Pre-Chorus]
Khona-ke wazi ukuthi ukhona lapho (Yebo)
Futhi usendlini uthanda, "Bamba, akakwazi ukuqhathanisa"

[Chorus]
Hlala nentombi yakho
Yebo, yebo, ngoba ngikhathazekile
Ungashaya ngo-mornin '(ekuseni)
Yebo, yebo, njengokwakho
Ngiyazi ukuthi akulungile
Kodwa angikhathaleli (angikhathaleli, yee)
Hlala nentombi yakho (With intombi yakho)
Yebo, yebo, ngoba ngikhathazekile

[Post-Chorus]
With intombi yakho, intombi, intombi, intombi
With intombi yakho
With intombi yakho, intombi, intombi, intombi

[Ibhuloho]
Ungasho ukuthi ngingu-hatin 'uma ufuna
Kodwa ngiyamzonda kuphela ngoba ngifuna wena
Yisho ukuthi ngiyi-trippin 'uma uzizwa kanjalo
Kodwa wena ngaphandle kwami ​​akulungile (Akulungile)
Ungangibiza ngokuthi ngiwuhlanya ngoba ngifuna wena
Futhi angikaze ngize ngize ngikuthole
Yisho ukuthi ngiyi-trippin 'futhi akulungile
Kodwa wena ngaphandle kwami ​​akuyona into enhle (Akusihle, yeah)

[Chorus]
Hlala nentombi yakho (With intombi yakho)
Yebo, yebo, ngoba ngikhathazekile
Ungashaya ekuseni (Hlala ekuseni, yebo, yebo, yeah)
Yebo, yebo, njengokwakho
Ngiyazi ukuthi akulungile
Kodwa angikhathaleli (Ukunakekela, yebo)
Hlala nentombi yakho (With intombi yakho)
Yebo, yebo, ngoba ngikhathazekile

[Post-Chorus]
With intombi yakho, intombi, intombi, umntwana, intombi
With intombi yakho
With intombi yakho, intombi, intombi, intombi
With intombi yakhoMore by SANDERLEY

TRENDS - SONG LYRICS
Radar by Sanderlei
Everything in the musical world / Tudo que rola no mundo musical / ทุกอย่างในโลกดนตรี / Все в музыкальном мире / 音楽界のすべて.

Just Go - Viagem Volta ao Mundo
#JustGo - Sanderlei Silveira