MENU

Letra da Música

ซื้อกุหลาบให้เจ้าของ - เต๋า ภูศิลป์

ซื้อกุหลาบให้ผู้เจ้าของคือเก่า
เนื่องในวันแห่งความเหงา 14 กุมภา วนมาฆ่าใจ
แนมเบิ่งคนฮักกัน แนมเบิ่งเขาฮักกัน แล้วเป็นหยังเฮาจังบ่มีไผ
ใกล้สิเบิดหน้าหนาว หนาวคักแท้หัวใจ โอย..ทนไหวบ่น้อ


ซื้อกุหลาบให้เจ้าของ - เต๋า ภูศิลป์ - Letra da Música

ซื้อกุหลาบให้ผู้เจ้าของคือเก่า
เนื่องในวันแห่งความเหงา 14 กุมภา วนมาฆ่าใจ
แนมเบิ่งคนฮักกัน แนมเบิ่งเขาฮักกัน แล้วเป็นหยังเฮาจังบ่มีไผ
ใกล้สิเบิดหน้าหนาว หนาวคักแท้หัวใจ โอย..ทนไหวบ่น้อ

เกิดแล้วไป่คนที่ใจเฝ้ารอ ไปอยู่ไสหนอไปลี้อยู่แจได๋
คือหากันบ่พ้อ หรือต้องรอต่อไป เลาะหาสิตายมันกะยังบ่พ้อ
มื้อแห่งความฮักผู้ได๋คึดเอาไว้ ลบออกไปจากปฏิทินได้บ่
คนที่มันเป็นโสด โคตรสิเหงาฮู้บ่ จักปีแล้วหนอมันกะยังคือเก่า
กะเหงาแม่มันซุปี

ซื้อกุหลาบไปใส่หนังสือคือเก่า
ได้ส่ำนี้ละน้อเฮา บ่ว่าปีได๋กะได้ส่ำนี้
ทับเอาไว้ให้แป ทับมันไว้ให้แป พอได้คุยนำเขาเฮากะมี
มันสิเป็นจังได๋ อดเอาไว้มื้อนี้ โอ้ย คือหน่ายแท้น้อ

เกิดแล้วไป่คนที่ใจเฝ้ารอ ไปอยู่ไสหนอไปลี้อยู่แจได๋
คือหากันบ่พ้อ หรือต้องรอต่อไป เลาะหาสิตายมันกะยังบ่พ้อ
มื้อแห่งความฮักผู้ได๋คึดเอาไว้ ลบออกไปจากปฏิทินได้บ่
คนที่มันเป็นโสด โคตรสิเหงาฮู้บ่ จักปีแล้วหนอมันกะยังคือเก่า

เกิดแล้วไป่คนที่ใจเฝ้ารอ ไปอยู่ไสหนอไปลี้อยู่แจได๋
คือหากันบ่พ้อ หรือต้องรอต่อไป เลาะหาสิตายมันกะยังบ่พ้อ
มื้อแห่งความฮักผู้ได๋คึดเอาไว้ ลบออกไปจากปฏิทินได้บ่
คนที่มันเป็นโสด โคตรสิเหงาฮู้บ่ จักปีแล้วหนอมันกะยังคือเก่า
กะเหงาแม่มันซุปีMore by SANDERLEY

TRENDS - SONG LYRICS
Radar by Sanderlei
Everything in the musical world / Tudo que rola no mundo musical / ทุกอย่างในโลกดนตรี / Все в музыкальном мире / 音楽界のすべて.

Just Go - Viagem Volta ao Mundo
#JustGo - Sanderlei Silveira