MENU

เนื้อเพลง - LYRICS

แสงดาว PTmusic - นางฟ้าสารภัญ

...(เกริ่น)พวกเฮาแก๊งส์นางฟ้า มื้อนี้มาสิพาม่วน เด้าหน้าฮ้านอยู่ถ้วนๆ บ่เป็นการรบกวนซุมเจ้ดอกหนอ บ่เป็นการรบกวนซุมเจ้าดอกหนอ...
...(ร้อง) คะเว็นพวมสิตกดิน นกกาโบยบินสู่รงรัง แต่ซุมเฮาจอบสิออกจากฮัง รวมแก๊งส์ขอตังไปเที่ยวเสิ่น
ไทบ้านเอิ้นว่าแก๊งส์นางฟ้า ป๊ะแป้งแต่งหน้าพอกะเทิน ไลฟ์สดเช็คอินแล้วออกเสิ่น กำคอเหล้าน้อเพิ่นไฮโซคัก
...แก๊งส์นางฟ้า ฉายาผู้บ่าวเอิ้น แคปชั่นของเพิ่น ของเพิ่น ของเพิ่นให้เอิ้นว่านางฟ้า เมาเหล้าละกะเด้าแง๊บๆ เอาผู้ชายละกะเด้างั๊บๆ นางฟ้าล่ะคือแหล่ปื้อๆ ได๋แท่ถืกแสงสื่อๆ คือเจาว่าละหือ อั่นว่าไฟแสงสีเปลี่ยนผีให้เป็นคน


แสงดาว PTmusic - นางฟ้าสารภัญ - เนื้อเพลง - LYRICS

...(เกริ่น)พวกเฮาแก๊งส์นางฟ้า มื้อนี้มาสิพาม่วน เด้าหน้าฮ้านอยู่ถ้วนๆ บ่เป็นการรบกวนซุมเจ้ดอกหนอ บ่เป็นการรบกวนซุมเจ้าดอกหนอ...
...(ร้อง) คะเว็นพวมสิตกดิน นกกาโบยบินสู่รงรัง แต่ซุมเฮาจอบสิออกจากฮัง รวมแก๊งส์ขอตังไปเที่ยวเสิ่น
ไทบ้านเอิ้นว่าแก๊งส์นางฟ้า ป๊ะแป้งแต่งหน้าพอกะเทิน ไลฟ์สดเช็คอินแล้วออกเสิ่น กำคอเหล้าน้อเพิ่นไฮโซคัก
...แก๊งส์นางฟ้า ฉายาผู้บ่าวเอิ้น แคปชั่นของเพิ่น ของเพิ่น ของเพิ่นให้เอิ้นว่านางฟ้า เมาเหล้าละกะเด้าแง๊บๆ เอาผู้ชายละกะเด้างั๊บๆ นางฟ้าล่ะคือแหล่ปื้อๆ ได๋แท่ถืกแสงสื่อๆ คือเจาว่าละหือ อั่นว่าไฟแสงสีเปลี่ยนผีให้เป็นคน
....พวกเฮาแก๊งส์นางฟ้า มื้อนี้หนาสิพาม่วน เด้าหน้าฮ้าน อยู่ถ้วนๆ บ่เป็นการรบกวนซุมเจ้าดอกน้อ บ่เป็นการรบกวนซุมเจ้าดอกน้อ
แพงเหล้าขาว เมาหัวสัก นี่คือเอกลักษณ์ของแก๊งนางฟ้า ทาแป้งโอ้กโลก ขาวตั้งแต่หน้า
เหลียวเบิ่งคอ เบิ่งขา คือแหล่ดำคักแน
เหลียวเบิ่งคอ เบิ่งขา คือแหล่ดำคักแน
...(ลำซิ่ง) อ๋าวฮานี้ พอแต่ได้ยินเสียง หมอลำกะละแม่นบ้านใต้ บ้านเหนือละหูผึ่งแพ่แว่ มาแม้สูรวมแก๊ง นางฟ้าสิแปลงโฉม โดดด่งด่งละกะดิ้นด่าวด่าว ใส่ผู้บ่าวไทบ้าน ไทบ้านให้เพิ่นแนม แนมมาแล้วกะแลกเฟสแลกไลน์ ผู้ไลฟ์สดกะละแม่นหน้าฮ้าน เอิ้นหมู่พวกมาม่วนนำกัน เด้ละนอ พี่น้องเอ่ย เอิ่งเอย เอ่อ เอิงเอย เอิ่งเอย เอ่อ เอิงเอย เด๋ออ้ายเด่อ เด๋ออ้ายเด่อ เด๋ออ้ายเด่อ ล่ะเด้อๆ อ้ายเด่อ

...(เกริ่น)พวกเฮาแก๊งส์นางฟ้า มื้อนี้มาสิพาม่วน เด้าหน้าฮ้านอยู่ถ้วนๆ บ่เป็นการรบกวนซุมเจ้ดอกหนอ บ่เป็นการรบกวนซุมเจ้าดอกหนอ...
...(ร้อง) คะเว็นพวมสิตกดิน นกกาโบยบินสู่รงรัง แต่ซุมเฮาจอบสิออกจากฮัง รวมแก๊งส์ขอตังไปเที่ยวเสิ่น
ไทบ้านเอิ้นว่าแก๊งส์นางฟ้า ป๊ะแป้งแต่งหน้าพอกะเทิน ไลฟ์สดเช็คอินแล้วออกเสิ่น กำคอเหล้าน้อเพิ่นไฮโซคัก
...แก๊งส์นางฟ้า ฉายาผู้บ่าวเอิ้น แคปชั่นของเพิ่น ของเพิ่น ของเพิ่นให้เอิ้นว่านางฟ้า เมาเหล้าละกะเด้าแง๊บๆ เอาผู้ชายละกะเด้างั๊บๆ นางฟ้าล่ะคือแหล่ปื้อๆ ได๋แท่ถืกแสงสื่อๆ คือเจาว่าละหือ อั่นว่าไฟแสงสีเปลี่ยนผีให้เป็นคน
....พวกเฮาแก๊งส์นางฟ้า มื้อนี้หนาสิพาม่วน เด้าหน้าฮ้าน อยู่ถ้วนๆ บ่เป็นการรบกวนซุมเจ้าดอกน้อ บ่เป็นการรบกวนซุมเจ้าดอกน้อ
แพงเหล้าขาว เมาหัวสัก นี่คือเอกลักษณ์ของแก๊งนางฟ้า ทาแป้งโอ้กโลก ขาวตั้งแต่หน้า
เหลียวเบิ่งคอ เบิ่งขา คือแหล่ดำคักแน
เหลียวเบิ่งคอ เบิ่งขา คือแหล่ดำคักแน
...(ลำซิ่ง) อ๋าวฮานี้ พอแต่ได้ยินเสียง หมอลำกะละแม่นบ้านใต้ บ้านเหนือละหูผึ่งแพ่แว่ มาแม้สูรวมแก๊ง นางฟ้าสิแปลงโฉม โดดด่งด่งละกะดิ้นด่าวด่าว ใส่ผู้บ่าวไทบ้าน ไทบ้านให้เพิ่นแนม แนมมาแล้วกะแลกเฟสแลกไลน์ ผู้ไลฟ์สดกะละแม่นหน้าฮ้าน เอิ้นหมู่พวกมาม่วนนำกัน เด้ละนอ พี่น้องเอ่ย เอิ่งเอย เอ่อ เอิงเอย เอิ่งเอย เอ่อ เอิงเอย เด๋ออ้ายเด่อ เด๋ออ้ายเด่อ เด๋ออ้ายเด่อ ล่ะเด้อๆ อ้ายเด่อ


More by SANDERLEY

TRENDS - SONG LYRICS
Radar by Sanderlei
Everything in the musical world / Tudo que rola no mundo musical / ทุกอย่างในโลกดนตรี / Все в музыкальном мире / 音楽界のすべて.

Just Go - Viagem Volta ao Mundo
#JustGo - Sanderlei Silveira