MENU

วันคิดฮอดเด (เนื้อเพลง) - เบียร์ พร้อมพงษ์

อยู่ซือ ซือ กะเหงาคิดเห็นหน้าเจ้าอองลอง อองลอง
ถืกลมความหลังพัดต้อง เป็นกะวางกะเว
ปฏิทินที่ติดอยู่ข้างฝา บ่ได้เขียนว่าเป็นวันสำคัญดอกเด
เป็นวันอ้ายถืกเทกะเลยสำคัญ


วันคิดฮอดเด (เนื้อเพลง) - เบียร์ พร้อมพงษ์

อยู่ซือ ซือ กะเหงาคิดเห็นหน้าเจ้าอองลอง อองลอง
ถืกลมความหลังพัดต้อง เป็นกะวางกะเว
ปฏิทินที่ติดอยู่ข้างฝา บ่ได้เขียนว่าเป็นวันสำคัญดอกเด
เป็นวันอ้ายถืกเทกะเลยสำคัญ

กะจังแม่นเพิ่นถิ่มกัน คือคักกะด้อน้อเจ้ากะดาย
ถิ่มแต่ฮอยฮักเก่าเอาไว้ แล้วไปจากกัน
แต่ละปีที่วันนี้กลับมา เจ้าฮู้บ่ว่าภาพจำเหล่านั้น
แว่บมากดดัน ให้อ้ายทักมา

เจ้าอยู่ไส เป็นจังใด๋ ซำบายดีบ่กับเขา
คำถามเก่า เก่า จากคนผู้เก่า กะคำเก่านั่นล่ะ
เจ้ารับสายกะดีใจ แต่จุกหลายที่เจ้าถามว่า
เป็นหยังจังทักมา โอ๊ยเนาะ ...
กะให้คึดฮอดแนเห็นว่ากะดาย

สิแจกข้าวหาความฮัก กะย่านคนเย้ย กะเลยคิดอยู่
แต่น้ำตาจั๊กเป็นหยังบ่ฮู้ มันแอบรินไหล
แต่ละปีที่วันนี้กลับมา เจ้าฮู้บ่ว่าอ้ายสิขาดใจ
คิดฮอดบ่หาย อ้ายจึงทักมา

เจ้าอยู่ไส เป็นจังใด๋ ซำบายดีบ่กับเขา
คำถามเก่า เก่า จากคนผู้เก่า กะคำเก่านั่นล่ะ
เจ้ารับสายกะดีใจ แต่จุกหลายที่เจ้าถามว่า
เป็นหยังจังทักมา โอ๊ยเนาะ ...
กะให้คึดฮอดแน
เจ้ารับสายกะดีใจ อยากบอกกับเจ้าเด้อว่า เหตุผลที่ทักมา
เนื่องในวาระวันคิดฮอดเดMore by SANDERLEI

TRENDS - SONG LYRICS
Radar by Sanderlei
Everything in the musical world / Tudo que rola no mundo musical / ทุกอย่างในโลกดนตรี / Все в музыкальном мире / 音楽界のすべて.