MENU

ME! (Slovenský preklad) 「TEXT」 - Taylor Swift

I promise that you'll never find another like me

[Verse 1: Taylor Swift]
I know that I'm a handful, baby, uhTOP 1 Slovensko


ME! (Slovenský preklad) 「TEXT」 - Taylor Swift

I promise that you'll never find another like me

[Verse 1: Taylor Swift]
I know that I'm a handful, baby, uh
I know I never think before I jump
And you're the kind of guy the ladies want
(And there's a lot of cool chicks out there)
I know that I went psycho on the phone
I never leave well enough alone
And trouble's gonna follow where I go
(And there's a lot of cool chicks out there)

[Pre-Chorus: Taylor Swift]
But one of these things is not like the others
Like a rainbow with all of the colors
Baby doll, when it comes to a lover
I promise that you'll never find another like

[Chorus: Taylor Swift]
Me-e-e, ooh-ooh-ooh-ooh
I'm the only one of me
Baby, that's the fun of me
Eeh-eeh-eeh, ooh-ooh-ooh-ooh
You're the only one of you
Baby, that's the fun of you
And I promise that nobody's gonna love you like me-e-e

[Verse 2: Brendon Urie & Taylor Swift]
I know I tend to make it about me
I know you never get just what you see
But I will never bore you, baby
(And there's a lot of lame guys out there)
And when we had that fight out in the rain
You ran after me and called my name
I never wanna see you walk away
(And there's a lot of lame guys out there)

[Pre-Chorus: Taylor Swift & Brendon Urie, Brendon Urie]
'Cause one of these things is not like the others
Livin' in winter, I am your summer
Baby doll, when it comes to a lover
I promise that you'll never find another like

[Chorus: Brendon Urie, Taylor Swift & Brendon Urie]
Me-e-e, ooh-ooh-ooh-ooh
I'm the only one of me
Let me keep you company
Eeh-eeh-eeh, ooh-ooh-ooh-ooh
You're the only one of you
Baby, that's the fun of you
And I promise that nobody's gonna love you like me-e-e

[Bridge: Brendon Urie, Taylor Swift & Both]
Hey, kids!
Spelling is fun!
Girl, there ain't no I in "team"
But you know there is a "me"
Strike the band up, 1, 2, 3
I promise that you'll never find another like me
Girl, there ain't no I in "team"
But you know there is a "me"
And you can't spell "awesome" without "me"
I promise that you'll never find another like

[Chorus: Both, Taylor Swift & Brendon Urie]
Me-e-e (Yeah), ooh-ooh-ooh-ooh (And I want ya, baby)
I'm the only one of me (I'm the only one of me)
Baby, that's the fun of me (Baby, that's the fun of me)
Eeh-eeh-eeh, ooh-ooh-ooh-ooh (Oh)
You're the only one of you (Oh)
Baby, that's the fun of you
And I promise that nobody's gonna love you like me-e-e

[Outro: Brendon Urie, Taylor Swift & Both]
Girl, there ain't no I in "team" (Ooh-ooh-ooh-ooh)
But you know there is a "me"
I'm the only one of me (Oh-oh)
Baby, that's the fun of me
(Eeh-eeh-eeh, ooh-ooh-ooh-ooh)
Strike the band up, 1, 2, 3
You can't spell "awesome" without "me"
You're the only one of you
Baby, that's the fun of you
And I promise that nobody's gonna love you like me-e-e


ME! (Slovenský preklad) 「TEXT」 - Taylor Swift - Slovenský preklad

Sľubujem, že nenájdete iného ako ja

[Verš 1: Taylor Swift]
Viem, že som hŕstka, baby, uh
Viem, že si nikdy nemyslím, ako skočím
A ty si ten typ, aký chcú ženy
(A je tam veľa skvelých mláďat)
Viem, že som šiel psycho na telefón
Nikdy som neopustil dosť sám
A problémy budú nasledovať, kam pôjdem
(A je tam veľa skvelých mláďat)

[Pre-Chorus: Taylor Swift]
Ale jedna z týchto vecí nie je ako ostatní
Ako dúha so všetkými farbami
Detská bábika, pokiaľ ide o milovníka
Sľubujem, že nenájdete inú podobu

[Chorus: Taylor Swift]
Me-e-e, ooh-ooh-ooh-ooh
Som jediný zo mňa
Baby, to je pre mňa zábava
Eeh-eeh-eeh, ooh-ooh-ooh-ooh
Vy ste jediný z vás
Baby, to je pre teba zábava
A sľubujem, že ťa nikto nebude milovať ako ja-e-e

[Verš 2: Brendon Urie & Taylor Swift]
Viem, že mám tendenciu robiť to o mne
Viem, že nikdy nedostanete to, čo vidíte
Ale nikdy ťa nenudím, baby
(A je tam veľa chromých chalanov)
A keď sme mali ten boj v daždi
Bežal si za mnou a volal moje meno
Nikdy ťa nechcem vidieť
(A je tam veľa chromých chalanov)

[Pre-Chorus: Taylor Swift & Brendon Urie, Brendon Urie]
Pretože jedna z týchto vecí nie je ako ostatní
V zime som tvoje leto
Detská bábika, pokiaľ ide o milovníka
Sľubujem, že nenájdete inú podobu

[Chorus: Brendon Urie, Taylor Swift & Brendon Urie]
Me-e-e, ooh-ooh-ooh-ooh
Som jediný zo mňa
Dovoľte mi, aby som vás udržal v spoločnosti
Eeh-eeh-eeh, ooh-ooh-ooh-ooh
Vy ste jediný z vás
Baby, to je pre teba zábava
A sľubujem, že ťa nikto nebude milovať ako ja-e-e

[Bridge: Brendon Urie, Taylor Swift & Both]
Hej, deti!
Pravopis je zábava!
Dievča, nie som v "tíme"
Ale viete, že existuje "ja"
Strike band up, 1, 2, 3
Sľubujem, že nenájdete iného ako ja
Dievča, nie som v "tíme"
Ale viete, že existuje "ja"
A nemôžete hláskovať "úžasné" bez "mňa"
Sľubujem, že nenájdete inú podobu

[Chorus: Obaja, Taylor Swift a Brendon Urie]
Me-e-e (Yeah), ooh-ooh-ooh-ooh (A ja chcem ya, baby)
Som jediný zo mňa (ja som jediný zo mňa)
Baby, to je pre mňa zábava (Baby, to je pre mňa zábava)
Eeh-eeh-eeh, ooh-ooh-ooh-ooh (Oh)
Vy ste jediný z vás (Oh)
Baby, to je pre teba zábava
A sľubujem, že ťa nikto nebude milovať ako ja-e-e

[Outro: Brendon Urie, Taylor Swift & Both]
Dievča, nie som v "tíme" (Ooh-ooh-ooh-ooh)
Ale viete, že existuje "ja"
Som jediný zo mňa (Oh-oh)
Baby, to je pre mňa zábava
(Eeh-eeh-eeh, ooh-ooh-ooh-ooh)
Strike band up, 1, 2, 3
Nemôžete hláskovať "úžasné" bez "mňa"
Vy ste jediný z vás
Baby, to je pre teba zábava
A sľubujem, že ťa nikto nebude milovať ako ja-e-eMore by SANDERLEI

TRENDS - SONG LYRICS
Radar by Sanderlei
Everything in the musical world / Tudo que rola no mundo musical / ทุกอย่างในโลกดนตรี / Все в музыкальном мире / 音楽界のすべて.