MENU

Paranoid 「TEKST」 - Tłumaczenie - Russ

I've been feelin' paranoid
I've been feelin' paranoid
Every day and everywhere I go
I've been out feelin' paranoid (Yeah yeah)



TOP 1 Polska


Paranoid 「TEKST」 - Russ

I've been feelin' paranoid
I've been feelin' paranoid
Every day and everywhere I go
I've been out feelin' paranoid (Yeah yeah)
Pistol on my lap while I write this
Never thought I'd have to rap like this
Gotta watch my back I'm strapped like this (Yeah, Yeah)

[Verse 1]
I ain't going to lie, every night I got stress
I ain't going to lie, I've been thinking I'm next
That's why I got a gun to the right and a gun down the hall and a gun to the motherfucking left
That's why I got cameras all over the place
Fame ain't as glamorous as everyone thinks
Lot of people wanna see me gone plus I got a lot of stripers from Atlanta all over my place
Pour little on myself, oh well
And the joint that I'm smoking don't help
And the letters I'm getting from the women I'm in bed with
Knew I should have fucked them at the hotel




Instead of havin' them pull up to that house
But like I said I don't like going out
Cuz the times I went I could never have a good kid
Trying to kill me for some license

[Chorus]
I've been feelin' paranoid
I've been feelin' paranoid
Every day and everywhere I go
I've been out feelin' paranoid (Yeah Yeah)
Pistol on my lap while I write this
Never thought I'd have to rap like this
Gotta watch my back I'm strapped like this (Yeah, Yeah)

[Verse 2]
Thoughts in my head would put most in jail
Fame and the hate don't really mix well
If I get locked up, well i'll post my bail
Gotta just gotta chill, but I know myself
Liable to do somethin' nutty




I don't care if that's your buddy
I need to meditate where it's sunny
And just hum, like Cudi
Just slide for a second, slow down before it gets too late
Y'all fuck around and drown off the waves that I made
I be ridin' 'round my town and I don't feel safe
Let alone when I'm out, let alone out of state
Everbody strapped up, everybody stressed out
Damn my nerves are contagious
Tryna play it cool but deep down I be feelin' like YG, bitch stay dangerous

[Chorus]
I've been feelin' paranoid
I've been feelin' paranoid
Every day and everywhere I go
I've been out feelin' paranoid (Yeah)
Pistol on my lap or write like this
Never thought I'd have to rap like this
Gotta watch my back I'm strapped like this (Yeah, Yeah)


Translations - Links


Paranoid - Russ
Paranoid - Tradução
Paranoid - Traducción
Paranoid - Русский перевод
Paranoid - แปลภาษาไทย
Paranoid - Deutsche Übersetzung
Paranoid - 翻訳 日本語で
Paranoid - Terjemahan bahasa indonesia
Paranoid - Traduzione Italiana
Paranoid - Türkçe Çeviri
Paranoid - Traduction Française
Paranoid - Tłumaczenie
Paranoid - 翻譯 中文 (光)
Paranoid - Nederlandse Vertaling
Paranoid - Traducere în Română
Paranoid - Traducción al Español
Paranoid - Deutsche Übersetzung (Schweiz)
Paranoid




Paranoid 「TEKST」 - Tłumaczenie - Russ





Byłem Feelin' paranoidalny
Byłem Feelin' paranoidalny
Codziennie i wszędzie, gdzie idę
Byłem się czujesz paranoję (Yeah yeah)
Pistolet na kolanach, podczas gdy to piszę
Nigdy nie myślałem, że będę musiał tak rap
Muszę oglądać moje plecy jestem przywiązany tak (tak, tak)

[Wiersz 1]
Nie będę kłamać, co noc mam stres
Nie będę kłamać, myślałam, że jestem obok
Dlatego mam pistolet do prawej i pistolet na korytarzu i pistolet do motherfucking lewo
Dlatego mam kamery w każdym miejscu
Sława nie jest tak efektowne jak każdy myśli
Wiele osób chce widzieć mnie poszedł Plus mam dużo Stripers z Atlanty całym moim miejscu
Wlać trochę na siebie, oh dobrze
Oraz wspólny że jestem palenie nie pomagają
A litery dostaję od kobiet jestem w łóżku z
Wiedziałem, że powinien je pieprzył w hotelu
Zamiast havin' je podciągnąć do tego domu




Ale jak powiedziałem, nie lubię wychodzić
Bo czasy poszedłem nigdy nie może mieć dobry dzieciak
Próbuje mnie zabić jakiegoś licencji

[Chór]
Byłem Feelin' paranoidalny
Byłem Feelin' paranoidalny
Codziennie i wszędzie, gdzie idę
Byłem się czujesz paranoję (Yeah Yeah)
Pistolet na kolanach, podczas gdy to piszę
Nigdy nie myślałem, że będę musiał tak rap
Muszę oglądać moje plecy jestem przywiązany tak (tak, tak)

[Wiersz 2]
Myśli w mojej głowie stawiałaby najbardziej w więzieniu
Sława i nienawiść nie naprawdę dobrze wymieszać
Jeśli zostanę zamknięty, a wyślę moją kaucję
Muszę po prostu muszę chłód, ale znam siebie
Mogą zrobić coś orzechowy
I nie obchodzi mnie, czy to twój kumpel




Muszę medytować, gdzie jest słonecznie
I tylko szum, jakby Cudi
Wystarczy przesunąć na sekundę, spowolnić zanim będzie za późno
Wszyscy, pieprzyć się i utopić się fale, które zrobiłem
I być ridin' „round moim mieście i nie czuję się bezpiecznie
Niech sam, gdy jestem na zewnątrz, a co dopiero z państwa
Everbody przywiązany do góry, wszyscy zestresowani
Cholera moje nerwy są zaraźliwe
Tryna grać to chłodny, ale w głębi serca będę czujesz jak YG, suka zatrzymać niebezpieczny

[Chór]
Byłem Feelin' paranoidalny
Byłem Feelin' paranoidalny
Codziennie i wszędzie, gdzie idę
Byłem się czujesz paranoję (Yeah)
Pistolet na kolanach lub napisać jak to
Nigdy nie myślałem, że będę musiał tak rap
Muszę oglądać moje plecy jestem przywiązany tak (tak, tak)



More by SANDERLEI

TRENDS - SONG LYRICS
Radar by Sanderlei
Everything in the musical world / Tudo que rola no mundo musical / ทุกอย่างในโลกดนตรี / Все в музыкальном мире / 音楽界のすべて.