MENU

HIGHEST IN THE ROOM - Travis Scott 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt

I got room in my fumes (Yeah)
She fill my mind up with ideas
I'm the highest in the room (It’s lit)
Hope I make it outta here (Let's go)


HIGHEST IN THE ROOM - Travis Scott 「Lời bài hát」

I got room in my fumes (Yeah)
She fill my mind up with ideas
I'm the highest in the room (It’s lit)
Hope I make it outta here (Let's go)

[Verse 1]
She saw my eyes, she know I'm gone (Ah)
I see some things that you might fear
I’m doin' a show, I'll be back soon (Soon)
That ain't what she wanna hear (Nah)
Now I got her in my room (Ah)
Legs wrapped around my beard
Got the fastest car, it zoom (Skrrt)
Hope we make it outta here (Ah)
When I'm with you, I feel alive
You say you love me, don't you lie (Yeah)
Won't cross my heart, don't wanna die
Keep the pistol on my side (Yeah)

[Chorus]
Case it’s fumes (Smoke)
She fill my mind up with ideas (Straight up)
I’m the highest in the room (It's lit)
Hope I make it outta here (Let’s go, yeah)[Verse 2]
We ain't stressin' 'bout the loot (Yeah)
My block made of quesería
This not the molly, this the boot
Ain’t no comin' back from here
Live the life of La Familia
It's so much gang that I can't see ya (Yeah)
Turn it up 'til they can't hear (We can't)
Runnin', runnin' 'round for the thrill
Yeah, dawg, dawg, 'round my real (Gang)
Raw, raw, I been pourin' to the real (Drank)
Nah, nah, nah, they not back of the VIP (In the VIP)
Gorgeous, baby, keep me hard as steel
Ah, this my life, I did not choose
Uh, been on this since we was kids
We gon' stay on top and break the rules
Uh, I fill my mind up with ideas

[Chorus]
Case it's fumes
She fill my mind up with ideas (Straight up)
I'm the highest in the room (I'm the highest, it's lit)
Hope I make it outta here


[Outro]


HIGHEST IN THE ROOM - Travis Scott 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt


Tôi nhận phòng trong khói của tôi (Yeah)
Cô điền vào tâm trí của tôi lên với những ý tưởng
Tôi là người cao nhất trong phòng (Nó thắp sáng)
Hy vọng tôi làm cho nó ra khỏi đây (chúng ta hãy đi)

[Câu 1]
Cô nhìn vào mắt tôi, cô ấy biết tôi ra đi (Ah)
Tôi thấy một số điều mà bạn có thể sợ
Tôi đang doin' một chương trình, tôi sẽ quay lại sớm (Soon)
Đó không phải là những gì cô ấy muốn nghe (Nah)
Bây giờ tôi đã nhận của cô trong phòng của tôi (Ah)
Chân quấn quanh bộ râu của tôi
Got chiếc xe nhanh nhất, nó phóng to (Skrrt)
Hy vọng chúng ta làm cho nó ra khỏi đây (Ah)
Khi anh ở bên em, tôi cảm thấy còn sống
Bạn nói anh yêu em, em không nói dối (Yeah)
Sẽ không vượt qua trái tim tôi, làm chết không muốn
Giữ súng đứng về phía tôi (Yeah)

[Điệp khúc]
Trường hợp nó khói (khói)
Cô điền vào tâm trí của tôi lên với những ý tưởng (Straight up)
Tôi là người cao nhất trong phòng (Nó thắp sáng)


Hy vọng tôi làm cho nó ra khỏi đây (Đi thôi, yeah)

[Verse 2]
Chúng tôi không stressin' 'bout loot (Yeah)
khối của tôi làm bằng quesería
Đây không phải là molly, này khởi động
Không có comin' trở lại từ đây
Sống cuộc đời của La Familia
Đó là rất nhiều băng đảng mà tôi không thể nhìn thấy ya (Yeah)
Bật nó lên 'til họ không thể nghe thấy (Chúng ta có thể không)
Runnin', Runnin' 'vòng cho các hộp
Yeah, Dawg, Dawg, 'tròn thật của tôi (Gang)
Liệu, liệu, tôi được pourin' để thực (Drank)
Nah, nah, nah, họ không trở lại của VIP (Trong VIP)
Tuyệt đẹp, em bé, giữ cho tôi cứng như thép
Ah, cuộc sống của tôi này, tôi đã không chọn
Uh, được về vấn đề này vì chúng ta là những đứa trẻ
Chúng tôi gon' nghỉ trên đầu trang và phá vỡ các quy tắc
Uh, tôi điền vào tâm trí của tôi lên với những ý tưởng

[Điệp khúc]
Trường hợp đó là khói
Cô điền vào tâm trí của tôi lên với những ý tưởng (Straight up)
Tôi là người cao nhất trong phòng (tôi cao nhất, nó thắp sáng)
Hy vọng tôi làm cho nó ra khỏi đây[Outro]