MENU

Lil Mosey - Blueberry Faygo 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย

[Intro]
Damn, Callan
Damn, CallanTOP 1 ประเทศไทย


Lil Mosey - Blueberry Faygo 「เนื้อเพลง」

[Intro]
Damn, Callan
Damn, Callan

[Chorus]
Ayy, one bad bitch, and she do what I say so (One, gang)
Two big .40s and a big ass draco (Two, boom, boom)
Three more millions when you ask how my day go (Three)
Poured up a 4, now that blueberry faygo
One fast move (one fast move), and we straight to shooting shit
Two small bands just to take you out real quick (Bands)
Three more hoes, pull up, I'm fucking shit (Three more, gang)
That's how it go, big bands, I'm thumbin' shit (That's how it goes)


Ayy, one bad bitch, and she do what I say so (Yeah, gang)
Two big .40s and a big ass draco (Two)
Three more millions when you ask how my day go
Poured up a 4, now that blueberry faygo
One false move, and we straight to shooting shit
Two small bands just to take you out real quick (Bands)
Three more hoes, pull up, I'm fucking shit (Three, yeah)
That's how it go, big bands, I'm thumbin' shit (Gang)

[Verse 1]
I'm with my niggas yeah, we some rockstars
And I'm with my nigga yeah, KK Wokhardt (KK Wokhardt)
This not my dick, lil' bitch, my Glock hard (Lil bitch)
Straight to the cash, I'm a trapstar (Cash)


Straight to the bag, I'm that nigga, huh (Bag, oh)
Got me some gas, rollin' up some
Pfft, pfft, cash, yeah, I got me some
I ain't fucked her yesterday (Yeah)
I'mma fuck some

[Chorus]
One bad bitch, and she do what I say so (One, gang)
Two big .40s and a big ass draco (Two, boom, boom)
Three more millions when you ask how my day go (Three)
Poured up a 4, now that blueberry faygo
One false move, and we straight to shooting shit
Two small bands just to take you out real quick (Bands)
Three more hoes, pull up, I'm fucking shit (Three more, gang)


That's how it go, big bands, I'm thumbin' shit (That's how it goes)
Ayy, one bad bitch, and she do what I say so (Yeah, gang)
Two big .40s and a big ass draco (Two)
Three more millions when you ask how my day go
Poured up a 4, now that blueberry faygo
One false move, and we straight to shooting shit
Two small bands just to take you out real quick (Bands)
Three more hoes, pull up, I'm fucking shit (Three, yeah)
That's how it go, big bands, I'm thumbin' shit (Gang)

[Verse 2]
Lyrics from snippet

We smoke out the pound


Gun in my hand, and that bitch half a pound
He talkin' shit when we're never around
He tryna run, but we fuckin [?]
Three hoes, clip in my nina
Mmh, oh
End of snippet

[Chorus]
One bad bitch, and she do what I say so (One, gang)
Two big .40s and a big ass draco (Two, boom, boom)
Three more millions when you ask how my day go (Three)
Poured up a 4, now that blueberry faygo
One false move, and we straight to shooting shit
Two small bands just to take you out real quick (Bands)


Three more hoes, pull up, I'm fucking shit (Three more, gang)
That's how it go, big bands, I'm thumbin' shit (That's how it goes)
Ayy, one bad bitch, and she do what I say so (Yeah, gang)
Two big .40s and a big ass draco (Two)
Three more millions when you ask how my day go
Poured up a 4, now that blueberry faygo
One false move, and we straight to shooting shit
Two small bands just to take you out real quick (Bands)
Three more hoes, pull up, I'm fucking shit (Three, yeah)
That's how it go, big bands, I'm thumbin' shit (Gang)


Translations - Links


Lil Mosey - Blueberry Faygo
Lil Mosey - Blueberry Faygo - Deutsche Übersetzung
Lil Mosey - Blueberry Faygo - 翻訳 日本語で
Lil Mosey - Blueberry Faygo - Tradução em Português
Lil Mosey - Blueberry Faygo - Traducción
Lil Mosey - Blueberry Faygo - Terjemahan bahasa indonesia
Lil Mosey - Blueberry Faygo - แปลภาษาไทย
Lil Mosey - Blueberry Faygo - Traduction Française
Lil Mosey - Blueberry Faygo - Türkçe Çeviri
Lil Mosey - Blueberry Faygo - 中文翻译 (台湾)


Lil Mosey - Blueberry Faygo 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย


[แนะนำ]
ประณาม Callan
ประณาม Callan[Chorus]
Ayy หนึ่งเลวร้ายและเธอทำในสิ่งที่ผมพูดอย่างนั้น (หนึ่งแก๊ง)
สอง .40s ขนาดใหญ่และ draco ตูดใหญ่ (สองบูมบูม)
สามล้านขึ้นเมื่อคุณถามว่าวันของการเดินทางของฉัน (สาม)
เทขึ้น 4 ตอนนี้ที่ Faygo บลูเบอร์รี่
หนึ่งย้ายได้อย่างรวดเร็ว (หนึ่งย้ายได้อย่างรวดเร็ว) และเราตรงไปยิงอึ
สองวงดนตรีเล็ก ๆ ที่จะนำคุณออกอย่างรวดเร็วจริง (วงดนตรี)
สามจอบมากขึ้นดึงผมร่วมเพศอึ (อีกสามแก๊ง)
นั่นเป็นวิธีที่มันไปวงใหญ่ผม thumbin' อึ (ที่ว่ามันไป)
Ayy หนึ่งเลวร้ายและเธอทำในสิ่งที่ผมพูดอย่างนั้น (ใช่แก๊ง)
สอง .40s ขนาดใหญ่และ draco ตูดใหญ่ (สอง)
สามล้านขึ้นเมื่อคุณถามว่าวันของการเดินทางของฉัน
เทขึ้น 4 ตอนนี้ที่ Faygo บลูเบอร์รี่


หนึ่งย้ายเท็จและเราตรงไปยิงอึ
สองวงดนตรีเล็ก ๆ ที่จะนำคุณออกอย่างรวดเร็วจริง (วงดนตรี)
สามจอบมากขึ้นดึงผมร่วมเพศอึ (สามใช่)
นั่นเป็นวิธีที่มันไปวงใหญ่ผม thumbin' อึ (แก๊ง)

[Verse 1]
ฉันกับกะเทยของฉันใช่เราบาง Rockstars
และฉันกับไอ้ฉันใช่ KK Wokhardt (KK Wokhardt)
นี้ไม่กระเจี๊ยว, Lil' ผู้หญิงเลวของฉัน Glock ของฉันยาก (Lil เลว)
ตรงกับเงินที่ฉัน trapstar A (เงินสด)
ตรงไปยังถุงฉัน nigga ว่าฮะ (กระเป๋า OH)
มีฉันก๊าซบาง Rollin' ขึ้นบางส่วน
pfft, pfft เงินสดใช่ฉันมีฉันบาง
ฉันไม่ได้ระยำเมื่อวานนี้เธอ (ใช่)


วีคเพศสัมพันธ์บางอย่าง

[Chorus]
หนึ่งเลวร้ายและเธอทำในสิ่งที่ผมพูดอย่างนั้น (หนึ่งแก๊ง)
สอง .40s ขนาดใหญ่และ draco ตูดใหญ่ (สองบูมบูม)
สามล้านขึ้นเมื่อคุณถามว่าวันของการเดินทางของฉัน (สาม)
เทขึ้น 4 ตอนนี้ที่ Faygo บลูเบอร์รี่
หนึ่งย้ายเท็จและเราตรงไปยิงอึ
สองวงดนตรีเล็ก ๆ ที่จะนำคุณออกอย่างรวดเร็วจริง (วงดนตรี)
สามจอบมากขึ้นดึงผมร่วมเพศอึ (อีกสามแก๊ง)
นั่นเป็นวิธีที่มันไปวงใหญ่ผม thumbin' อึ (ที่ว่ามันไป)
Ayy หนึ่งเลวร้ายและเธอทำในสิ่งที่ผมพูดอย่างนั้น (ใช่แก๊ง)
สอง .40s ขนาดใหญ่และ draco ตูดใหญ่ (สอง)
สามล้านขึ้นเมื่อคุณถามว่าวันของการเดินทางของฉัน


เทขึ้น 4 ตอนนี้ที่ Faygo บลูเบอร์รี่
หนึ่งย้ายเท็จและเราตรงไปยิงอึ
สองวงดนตรีเล็ก ๆ ที่จะนำคุณออกอย่างรวดเร็วจริง (วงดนตรี)
สามจอบมากขึ้นดึงผมร่วมเพศอึ (สามใช่)
นั่นเป็นวิธีที่มันไปวงใหญ่ผม thumbin' อึ (แก๊ง)

[Verse 2]
เนื้อเพลงจากข้อมูลโค้ด

เราควันออกปอนด์
ปืนในมือของฉันและสุนัขตัวเมียครึ่งปอนด์
เขาพูดเรื่องอึเมื่อเราไม่เคยไปรอบ ๆ
เขา tryna ทำงาน แต่เรา fuckin [?]
สามจอบคลิปใน nina ของฉัน


MMH โอ้
ในตอนท้ายของข้อมูลโค้ด

[Chorus]
หนึ่งเลวร้ายและเธอทำในสิ่งที่ผมพูดอย่างนั้น (หนึ่งแก๊ง)
สอง .40s ขนาดใหญ่และ draco ตูดใหญ่ (สองบูมบูม)
สามล้านขึ้นเมื่อคุณถามว่าวันของการเดินทางของฉัน (สาม)
เทขึ้น 4 ตอนนี้ที่ Faygo บลูเบอร์รี่
หนึ่งย้ายเท็จและเราตรงไปยิงอึ
สองวงดนตรีเล็ก ๆ ที่จะนำคุณออกอย่างรวดเร็วจริง (วงดนตรี)
สามจอบมากขึ้นดึงผมร่วมเพศอึ (อีกสามแก๊ง)
นั่นเป็นวิธีที่มันไปวงใหญ่ผม thumbin' อึ (ที่ว่ามันไป)
Ayy หนึ่งเลวร้ายและเธอทำในสิ่งที่ผมพูดอย่างนั้น (ใช่แก๊ง)
สอง .40s ขนาดใหญ่และ draco ตูดใหญ่ (สอง)


สามล้านขึ้นเมื่อคุณถามว่าวันของการเดินทางของฉัน
เทขึ้น 4 ตอนนี้ที่ Faygo บลูเบอร์รี่
หนึ่งย้ายเท็จและเราตรงไปยิงอึ
สองวงดนตรีเล็ก ๆ ที่จะนำคุณออกอย่างรวดเร็วจริง (วงดนตรี)
สามจอบมากขึ้นดึงผมร่วมเพศอึ (สามใช่)
นั่นเป็นวิธีที่มันไปวงใหญ่ผม thumbin' อึ (แก๊ง)