MENU

Say So (Remix) Doja Cat 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt

Yeah, you know it. Mmm, this the remix. Doja, rrr
Day to night to morning, keep with me in the moment
I'd let you had I known it, why don't you say so?
Didn't even notice, no punches left to roll with


Say So (Remix) Doja Cat 「Lời bài hát」

Yeah, you know it. Mmm, this the remix. Doja, rrr
Day to night to morning, keep with me in the moment
I'd let you had I known it, why don't you say so?
Didn't even notice, no punches left to roll with
You got to keep me focused; you want it? Say so (Uh)

[Verse 1: Nicki Minaj]
Every time I take a break, the game be so boring
Pretty like Naomi, Cassie, plus Lauren
Spittin' like Weezy, Foxy, plus Lauryn
Ball like the Rams, see, now that's Gordon
They don't understand the bag talk, I'm foreign
When they think they top the queen, they start fallin'
Word to my ass-shots, I'm so cheeky
Got 'em tryna palm my ass like young Keke
Yes, I'm ghetto, word to Geppetto
Plus I'm little, where's my stiletto?
Tell Mike Jordan send me my Retros
Used to be bi, but now I'm just hetero
Ain't talkin' medicine, but I made him more a fiend
Ever since I put the cookie on quarantine
He know this thing A1 like a felony
All he gotta do is say the word like a spelling bee


[Chorus: Doja Cat]
Day to night to morning, keep with me in the moment
I'd let you had I known it, why don't you say so?
Didn't even notice, no punches left to roll with
You got to keep me focused; you want it? Say so (Yeah)

[Verse 2: Doja Cat]
Let me check my chest, my breath right quick (Ha)
He ain't ever seen it in a dress like this (Ah)
He ain't ever even been impressed like this
Prolly why I got him quiet on the set like zip
Like it, love it, need it, bad
Take it, own it, steal it, fast
Boy, stop playing, grab my ass
Why you actin' like you shy? (Hot)
Shut it, save it, keep it pushin'
Why you beating 'round the bush?
Knowin' you want all this woman
Never knock it 'til you try (Yah, yah)
All of them bitches hating I have you with me
All of my niggas sayin' you mad committed
Realer than anybody you had, and pretty
All of the body-ody, the ass and titties

[Chorus: Doja Cat]


Day to night to morning, keep with me in the moment
I'd let you had I known it, why don't you say so?
Didn't even notice, no punches left to roll with
You got to keep me focused; you want it? Say so
Day to night to morning, keep with me in the moment
I'd let you had I known it, why don't you say so?
Didn't even notice, no punches left to roll with
You got to keep me focused; you want it? Say so
[Post-Chorus: Nicki Minaj]
Yeah, you know it
Yeah, you know it
Yeah, you know it
Yeah, you know it

[Outro: Nicki Minaj]
You coulda said so
Boy, you shoulda said so
Say so, say so
I got dressed just to sit in the house
People with the least always doin' the most
I'm countin' money while he suckin' my toes
Real nasty with them balls, all net, yeah, I'm gross
Why you talkin' 'bout who body fake?
With all them fillers in your face, you just full of hate
That real ass ain't keep your nigga home


Now you lookin' silly, that's word to silicone


Say So (Remix) Doja Cat 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt


Vâng, bạn biết điều đó. Mmm, đây remix. Doja, rrr
Ngày để đêm đến sáng, giữ với tôi trong thời điểm này
Tôi muốn để cho bạn đã Tôi biết điều đó, tại sao bạn không nói như vậy?
Thậm chí không thông báo, không có cú đấm trái sang cuộn với
Bạn có để giữ cho tôi tập trung; bạn muốn thế? Nói như vậy (Uh)

[Verse 1: Nicki Minaj]
Mỗi lần tôi nghỉ ngơi, trò chơi quá nhàm chán
Khá giống như Naomi, Cassie, cộng với Lauren
Spittin' như Weezy, Foxy, cộng với Lauryn
Bóng như The Rams, xem, bây giờ mà của Gordon
Họ không hiểu được nói chuyện túi, tôi ngoại
Khi họ nghĩ rằng họ đứng đầu hoàng hậu, họ bắt đầu Fallin'
Word để tôi ass-shots, Tôi rất táo bạo
Got 'em tryna cọ ass của tôi như trẻ Keke
Vâng, tôi là ghetto, từ để Geppetto
Plus Tôi ít, đâu stiletto của tôi?
Nói với Mike Jordan gửi cho tôi Retros của tôi
Từng là bi, nhưng bây giờ tôi chỉ là dị
Không talkin' y học, nhưng tôi đã làm ông hơn một con quỷ
Kể từ khi tôi đặt cookie trên kiểm dịch
Ông biết điều này A1 như một trọng tội
Tất cả các ông phải làm là nói lời giống như một con ong đánh vần[Chorus: Doja Cát]
Ngày để đêm đến sáng, giữ với tôi trong thời điểm này
Tôi muốn để cho bạn đã Tôi biết điều đó, tại sao bạn không nói như vậy?
Thậm chí không thông báo, không có cú đấm trái sang cuộn với
Bạn có để giữ cho tôi tập trung; bạn muốn thế? Nói như vậy (Yeah)

[Verse 2: Doja Cát]
Hãy để tôi kiểm tra ngực của tôi, hơi thở của tôi ngay nhanh chóng (Hà)
Ông ấy không bao giờ nhìn thấy nó trong một chiếc váy như thế này (Ah)
Ông không bao giờ thậm chí được ấn tượng như thế này
Prolly do tại sao tôi đã nhận anh ta im lặng về các thiết lập như zip
Giống như nó, yêu nó, cần nó, xấu
Mang nó, sở hữu nó, ăn cắp nó, nhanh chóng
Boy, dừng chơi, lấy ass của tôi
Tại sao bạn actin' như bạn né? (Nóng bức)
Shut nó, tiết kiệm nó, giữ nó Pushin'
Tại sao bạn đánh bại 'vòng vo?
Knowin' bạn muốn tất cả người phụ nữ này
Chưa bao giờ gõ nó 'til bạn thử (Yah, yah)
Tất cả trong số họ chó cái ghét tôi có bạn với tôi
Tất cả các niggas tôi sayin' bạn điên cam kết
Realer hơn bất cứ ai bạn có, và khá
Tất cả các cơ thể ody, ass và Titties


[Chorus: Doja Cát]
Ngày để đêm đến sáng, giữ với tôi trong thời điểm này
Tôi muốn để cho bạn đã Tôi biết điều đó, tại sao bạn không nói như vậy?
Thậm chí không thông báo, không có cú đấm trái sang cuộn với
Bạn có để giữ cho tôi tập trung; bạn muốn thế? nói như vậy
Ngày để đêm đến sáng, giữ với tôi trong thời điểm này
Tôi muốn để cho bạn đã Tôi biết điều đó, tại sao bạn không nói như vậy?
Thậm chí không thông báo, không có cú đấm trái sang cuộn với
Bạn có để giữ cho tôi tập trung; bạn muốn thế? nói như vậy
[Post-Chorus: Nicki Minaj]
Vâng, bạn biết điều đó
Vâng, bạn biết điều đó
Vâng, bạn biết điều đó
Vâng, bạn biết điều đó

[Phần kết: Nicki Minaj]
Bạn coulda nói như vậy
Boy, bạn shoulda nói như vậy
Nói như vậy, nói như vậy
Tôi mặc quần áo chỉ để ngồi trong nhà
Những người có ít nhất luôn doin' nhất
Tôi countin' tiền trong khi ông suckin' ngón chân của tôi
Bất khó chịu với họ quả bóng, tất cả các mạng, vâng, tôi là tổng
Tại sao bạn talkin' 'bout người giả mạo cơ thể?
Với tất cả họ chất độn trong khuôn mặt của bạn, bạn chỉ cần đầy thù hận


Đó ass thật không giữ nhà nigga của bạn
Bây giờ bạn trông thật ngớ ngẩn, đó là từ để silicone