MENU

Savage (Lyric Video) 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt - Megan Thee Stallion

I'm that bitch (Yeah)
Been that bitch, still that bitch (Ah)
Will forever be that bitch (Forever be that bitch)
Yeah (Ayy, ah)TOP 1 Việt Nam


Savage (Lyric Video) 「Lời bài hát」 - Megan Thee Stallion

I'm that bitch (Yeah)
Been that bitch, still that bitch (Ah)
Will forever be that bitch (Forever be that bitch)
Yeah (Ayy, ah)

[Verse 1]
I'm the hood Mona Lisa, break a nigga into pieces
Had to X some cheesy niggas out my circle like a pizza (Yeah)
I'm way too exclusive, I don't shop on Insta' boutiques
All them lil' ass clothes only fit fake booties
Bad bitch, still talking cash shit
Pussy like water, I'm unbothered and relaxing
I would never trip on a nigga if I had himBitch, that's my trash, you the maid, so you bagged him, ah

[Chorus]
I'm a savage (Yeah)
Classy, bougie, ratchet (Yeah)
Sassy, moody, nasty (Hey, hey, yeah)
Acting stupid, what's happening? (Woah, woah)
Bitch, what's happening? (Woah, woah)
Bitch, I'm a savage, yeah
Classy, bougie, ratchet, yeah
Sassy, moody, nasty, huh
Acting stupid, what's happening?
Bitch, what's happening? (Ayy, ah)
[Verse 2]
Eat me and record it, but your edge-up all I'm showing (Ah)
I keep my niggas private, so his AP all I'm showing (Baow)
Beefing with you bitches really getting kinda boring
If it ain't about the money, then you know I'm gon' ignore it
I'm the shit, ooh (Ayy)
I need a mop to clean the floor, it's too much drip, ooh (Too much drip, ooh)
I keep a knot, I keep a watch, I keep a whip, ooh (I keep a whip, baow)
Let's play a game, Simon says I'm still that bitch, ayy (Still that bitch)
I'm still that bitch, yeah (Ah)

[Chorus]
I'm a savage
Classy, bougie, ratchet (Yeah)Sassy, moody, nasty (Yeah)
Acting stupid, what's happening? (What's up?)
Bitch, what's happening? (What's up?)
Bitch, I'm a savage, yeah
Classy, bougie, ratchet, yeah (Bitch)
Sassy, moody, nasty, huh
Acting stupid, what's happening? (What's up?)
Bitch, what's happening?

[Verse 3]
Bitch, I'm lit like a match, ooh
And any nigga I let hit is still attached, ooh
That body right, but you know this pussy fat, ooh
I drop a picture, now these bitches feel attacked, ayy


Don't let that nigga gas you up and get you whacked, ooh
I make a call and get a pussy nigga smacked, uh
These bitches talkin' 'bout pulling up, well, where you at? Ooh
I'm in a Lam', bitch, catch me if you can, ooh
I'm kickin' bitches out they spot, Stalli' Chan, yeah (Ah, yeah)

[Outro]
Niggas say I taste like sugar, but ain't shit sweet (Ah)
Mwah
Ayy, ayy, ooh, ooh, ooh, ooh, mwah


Translations - Links


Savage (Lyric Video) - Megan Thee Stallion
Savage (Lyric Video) - Deutsche Übersetzung
Savage (Lyric Video) - 翻訳 日本語で
Savage (Lyric Video) - Tradução em Português
Savage (Lyric Video) - Terjemahan bahasa indonesia
Savage (Lyric Video) - แปลภาษาไทย
Savage (Lyric Video) - Traduction Française
Savage (Lyric Video) - Türkçe Çeviri
Savage (Lyric Video) - 中文翻译
Savage (Lyric Video) - Traducción al Español


Savage (Lyric Video) 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt - Megan Thee Stallion


Tôi chó cái đó (Yeah)
Được rằng chó cái, vẫn là chó (Ah)
Sẽ mãi mãi là chó cái đó (Forever được chó cái đó)


Vâng (Ayy, ah)

[Câu 1]
Tôi mui xe Mona Lisa, phá vỡ một nigga thành từng miếng
Phải X một số niggas cheesy ra vòng tròn của tôi giống như một bánh pizza (Yeah)
Tôi quá độc quyền, tôi không mua sắm trên cửa Insta'
Tất cả chúng lil' quần áo ass chỉ phù hợp với Booties giả
Xấu chó cái, vẫn nói chuyện shit tiền mặt
Pussy như nước, tôi unbothered và thư giãn
Tôi sẽ không bao giờ vấp vào một nigga nếu tôi đã có anh
Chó cái, đó là thùng rác của tôi, bạn có người giúp việc, vì vậy bạn bagged anh, ah

[Điệp khúc]
Tôi là một người man rợ (Yeah)


Classy, ​​que thông, ratchet (Yeah)
Sassy, ​​ủ rũ, khó chịu (Hey, hey, yeah)
Hành động ngu ngốc, những gì đang xảy ra? (Woah, woah)
Chó cái, những gì đang xảy ra? (Woah, woah)
Chó cái, tôi là một man rợ, yeah
Classy, ​​que thông, ratchet, yeah
Sassy, ​​ủ rũ, khó chịu, huh
Hành động ngu ngốc, những gì đang xảy ra?
Chó cái, những gì đang xảy ra? (Ayy, ah)

[Verse 2]
Ăn tôi và ghi lại nó, nhưng cạnh-up của bạn tất cả những gì đang thể hiện (Ah)
Tôi giữ niggas tôi tin, vì vậy AP của mình tất cả Tôi đang thể hiện (Baow)
Tăng cường với bạn bitches thực sự nhận được kinda nhàm chán


Nếu nó không phải là về tiền bạc, sau đó bạn biết tôi gon' bỏ qua nó
Tôi là shit, ooh (Ayy)
Tôi cần một lau để làm sạch sàn nhà, nó quá nhiều nhỏ giọt, ooh (Quá nhiều nhỏ giọt, ooh)
Tôi giữ một cái nút, tôi giữ một chiếc đồng hồ, tôi giữ một roi, ooh (tôi giữ một roi, baow)
Chúng ta hãy chơi một trò chơi, Simon nói rằng tôi vẫn là con chó cái đó, ayy (Vẫn rằng chó cái)
Tôi vẫn là con chó cái đó, yeah (Ah)

[Điệp khúc]
Tôi là một người man rợ
Classy, ​​que thông, ratchet (Yeah)
Sassy, ​​ủ rũ, khó chịu (Yeah)
Hành động ngu ngốc, những gì đang xảy ra? (Có chuyện gì vậy?)
Chó cái, những gì đang xảy ra? (Có chuyện gì vậy?)
Chó cái, tôi là một man rợ, yeah


Classy, ​​que thông, ratchet, yeah (Chó)
Sassy, ​​ủ rũ, khó chịu, huh
Hành động ngu ngốc, những gì đang xảy ra? (Có chuyện gì vậy?)
Chó cái, những gì đang xảy ra?

[Verse 3]
Chó cái, tôi đang thắp sáng như một trận đấu, ooh
Và bất kỳ nigga tôi để hit vẫn còn dính, ooh
Đó là cơ thể đúng, nhưng bạn biết mỡ âm hộ này, ooh
Tôi thả một hình ảnh, bây giờ những chó cái cảm thấy bị tấn công, ayy
Đừng để điều đó nigga khí bạn lên và giúp bạn phát mạnh, ooh
Tôi thực hiện cuộc gọi và nhận được một nigga âm hộ smacked, uh
Những chó cái talkin' 'bout kéo lên, tốt, nơi bạn ở? Ooh
Tôi đang ở một Lâm', bitch, Catch Me If You Can, ooh


Tôi kickin' chó cái ra họ tại chỗ, Stalli' Chan, yeah (Ah, yeah)

[Outro]
Niggas nói tôi hương vị như đường, nhưng không được shit ngọt (Ah)
mwah
Ayy, ayy, ooh, ooh, ooh, ooh, mwah