MENU

Murder on My Mind - YNW Melly 「Lyrics」 - Pagsasalin para sa Filipino

Get to roll no...
Ayy, I'm in the studio, bro
Oh, nah, yeah, call me, ball me
Yeah, I'll... bet


Murder on My Mind - YNW Melly 「Lyrics」

Get to roll no...
Ayy, I'm in the studio, bro
Oh, nah, yeah, call me, ball me
Yeah, I'll... bet
Yeah, I'm at the studio, hold up though

[Verse 1]
I ain't get to roll no weed, I ain't get to roll no Swishers
I was locked up on Christmas, ain't get to see my niggas
Ain't get to hug my mama, couldn't even give her no kisses
Can't even post on my Instagram 'cause these pussy niggas be snitching
Everybody acting suspicious, might probably say that I'm tripping
When I'm all alone in my jail cell, I tend to get in my feelings


And all I smoke is that loud, don't pass me no midget
And I'ma smoke all of my pain away 'cause that's the only thing that gon' heal it
I don't understand these women who go around pretending
As if they really fuck with me, so I love 'em all from a distance
Cause the same bitch say she down to ride be the main one who tricking
Got Molly mixed with promethazine 'cause every time

[Chorus]
I wake up in the morning, I got murder on my mind
AK-47's, MAC-11, Glocks, and nines
And all these pussy niggas hating, tryna knock me off my grind
But I can't let 'em do it, I got murder on my mind
Bitch, I got murder on my mind (Bitch, I got murder on my mind)
I got murder on my mind (On my mind)


I got murder on my mind (I got murder on my mind)
I got murder on my mind, I got murder on my mind

[Verse 2]
Yellow tape around his body, it's a fucking homicide
His face is on a T-shirt and his family traumatized
I didn't even mean to shoot him, he just caught me by surprise
I reloaded my pistol, cocked it back, and shot him twice
His body dropped down to the floor and he got teardrops in his eyes
He grabbed me by my hands and said he was afraid to die
I told him it's too late, my friend, it's time to say goodbye
And he died inside my arms, blood all on my shirt

[Chorus]


Wake up in the morning, I got murder on my mind
AK-47's, MAC-11, Glocks, and nines
And all these pussy niggas hating, tryna knock me off my grind
But I can't let 'em do it, I got murder on my mind
Bitch, I got murder on my mind (Bitch, I got murder on my mind)
I got murder on my mind (On my mind)
I got murder on my mind
I got murder on my mind, I got murder on my mind
(I got murder on my mind)

[Verse 3]
Bite like tarantula, bitch, I'm an animal
Melly's a savage, no he not no amateur
Bad bitch named Angela, fucked her on camera


Bitch I'm a murderer (Yeah, yeah)
I might just kill the boy, don't wanna kill the boy
Bake him up, say he want beef, we gon' grill the boy
(Grill the boy, we gonna grill the boy)
I'm bleeding so good, I might dip his ass in it and spill the boy
Haha, murder on my mind, whoa, whoa
I got murder on my mind (On my mind)
I got murder on my mind, I got murder on my mind, huh

[Chorus]
Wake up in the morning, I got murder on my mind
AK-47's, MAC-11, Glocks, and nines
And all these pussy niggas hating, tryna knock me off my grind
But I can't let 'em do it, I got murder on my mind


Bitch, I got murder on my mind
I got murder on my mind
I got murder on my mind
I got murder on my mind, I got murder on my mind
(Murder on my mind)

[Outro]
Whoa-oh-oh-oh
Young Nigga World, bitch
Whoa-oh-oh-oh


Murder on My Mind - YNW Melly 「Lyrics」 - Pagsasalin para sa Filipino


Kumuha ng sa roll walang ...
Ayy, sasali ako sa studio, bro
Oh, nah, oo, tumawag sa akin, bola akin


Oo, idedetalye ko ... mapagpipilian
Yeah, ako sa studio, pindutin nang matagal up bagaman

[Verse 1]
Ako ay hindi makapunta sa roll walang matanggal, ako ay hindi makakuha ng sa roll walang Swishers
Ako ay naka-lock up sa Pasko, ay hindi makakuha ng upang makita ang aking mga niggas
Ay hindi makapunta sa yakap ng aking mama, ay hindi kahit na ibigay sa kanya walang kisses
Hindi kahit na mag-post sa aking Instagram 'pagkat ang mga pussy niggas ma snitching
Lahat ng tao kumikilos kahina-hinalang, maaaring marahil sabihin na ako tripping
Kapag ako nag-iisa sa aking cell ng bilangguan, ay may posibilidad ko upang makakuha ng sa aking damdamin
At ang lahat ko ng usok ay na malakas, huwag ipasa sa akin walang midget
At Ako usok lahat ng aking sakit ang layo 'pagkat iyon ang tanging bagay na gon' magpapagaling
hindi ko maintindihan ang mga kababaihan na pumunta sa paligid ng pagpapanggap
Tulad ng kung sila ay talagang fuck with me, kaya I love 'em ang lahat mula sa isang distance


Cause parehong asong babae sasabihin niya pababa sa sumakay ang pangunahing isa na tricking
Nakakuha Molly halong promethazine 'pagkat bawat oras

[Koro]
gisingin ko up sa umaga, Nakatanggap ako pagpatay sa aking isip
AK-47 ni, MAC-11, Glocks, at nines
At ang lahat ng mga pussy niggas hating, tryna kumatok sa akin off ang aking grind
Ngunit hindi ko maaaring ipaalam sa 'em gawin ito, nakuha ko pagpatay sa aking isip
Asong babae, nakuha ko pagpatay sa aking isipan (asong babae, nakuha ko pagpatay sa aking isip)
Nakatanggap ako pagpatay sa aking isip (Sa isip ko)
Nakatanggap ako pagpatay sa aking isipan (Nakatanggap ako pagpatay sa aking isip)
Nakuha ko pagpatay sa aking isip, nakuha ko pagpatay sa aking isip

[Verse 2]


Yellow tape sa paligid ng kanyang katawan, ito ay isang fucking homicide
Ang kanyang mukha ay sa isang T-shirt at ang kanyang pamilya traumatized
Hindi ko kahit na sabihin na bumaril sa kanya, siya lang nahuli sa akin sa pamamagitan ng sorpresa
I-reload ang aking pistol, cocked ito pabalik, at pagbaril sa kanya ng dalawang beses
Ang kanyang katawan ay bumaba pababa sa sahig at siya got teardrops sa kanyang mga mata
hinawakan niya ako sa pamamagitan ng aking mga kamay at nagsabing siya ay takot mamatay
Sinabi ko sa kanya ito ay masyadong huli, ang aking kaibigan, ito ay oras na para magpaalam
At siya ay namatay sa loob ng aking mga bisig, ang bawa't sa aking shirt

[Koro]
Gumising sa umaga, Nakatanggap ako pagpatay sa aking isip
AK-47 ni, MAC-11, Glocks, at nines
At ang lahat ng mga pussy niggas hating, tryna kumatok sa akin off ang aking grind
Ngunit hindi ko maaaring ipaalam sa 'em gawin ito, nakuha ko pagpatay sa aking isip


Asong babae, nakuha ko pagpatay sa aking isipan (asong babae, nakuha ko pagpatay sa aking isip)
Nakatanggap ako pagpatay sa aking isip (Sa isip ko)
Nakatanggap ako pagpatay sa aking isip
Nakuha ko pagpatay sa aking isip, nakuha ko pagpatay sa aking isip
(Nakuha ko pagpatay sa aking isip)

[Verse 3]
Bite tulad ng malaking gagamba, asong babae, Ako ay isang hayop
Melly ay isang malupit na tao, walang siya ay hindi walang amateur
Bad asong babae na may pangalang Angela, fucked kanyang kinukunan ng kamera
Bitch ako mamamatay-tao (Yeah, yeah)
baka ako lang patayin ang boy, huwag Nais mong patayin ang boy
Lutuin sa hurno up sa kanya, na nais niyang karne ng baka, namin gon 'ihaw boy
(Grill ang boy, kami ay gonna ihaw boy)


Ako dinudugo kaya magandang, maaari kong isawsaw ang kanyang asno sa loob nito at magbunyag ng mga batang lalaki
Haha, pagpatay sa aking isip, whoa, whoa
Nakatanggap ako pagpatay sa aking isip (Sa isip ko)
Nakuha ko pagpatay sa aking isip, nakuha ko pagpatay sa aking isip, huh

[Koro]
Gumising sa umaga, Nakatanggap ako pagpatay sa aking isip
AK-47 ni, MAC-11, Glocks, at nines
At ang lahat ng mga pussy niggas hating, tryna kumatok sa akin off ang aking grind
Ngunit hindi ko maaaring ipaalam sa 'em gawin ito, nakuha ko pagpatay sa aking isip
Asong babae, nakuha ko pagpatay sa aking isip
Nakatanggap ako pagpatay sa aking isip
Nakatanggap ako pagpatay sa aking isip
Nakuha ko pagpatay sa aking isip, nakuha ko pagpatay sa aking isip


(Pagpatay sa aking isip)

[Outro]
Whoa-oh-oh-oh
Young Nigga World, asong babae
Whoa-oh-oh-oh