MENU

The Cuppycake Song - Lullaby Classics 「Lyrics」 - Pagsasalin para sa Filipino

You're my honeybunch, sugar plum, pumpy-umpy-umpkin
You're my sweetie pie
You're my cuppycake, gumdrop, snoogums-boogums
You're the apple of my eye


The Cuppycake Song - Lullaby Classics 「Lyrics」

You're my honeybunch, sugar plum, pumpy-umpy-umpkin
You're my sweetie pie
You're my cuppycake, gumdrop, snoogums-boogums
You're the apple of my eye
And I love you so and I want you to know
That I'll always be right here
And I love to sing sweet songs to you
Because you are so dear


The Cuppycake Song - Lullaby Classics 「Lyrics」 - Pagsasalin para sa Filipino


Ikaw ang aking honeybunch, sugar plum, Pumpy-umpy-umpkin
ikaw ang aking sweetie pie
ikaw ang aking cuppycake, gumdrop, snoogums-boogums
Ikaw ang itim ng mata


At mahal na mahal kita at nais kong malaman mo
Iyon Kukunin ko palaging magiging dito mismo
At gustung-gusto kong kumanta matamis aawit sa iyo
Dahil ikaw ay kaya mahal