MENU

Prisoner - Miley Cyrus & Dua Lipa 「TEXT」 - Český překlad

Prisoner, prisoner, locked up
Can't get you off my mind, off my mind
Lord knows I tried a million times, million times, oh-woah
Why can't you, why can't you just let me go?


Prisoner - Miley Cyrus & Dua Lipa 「TEXT」

Prisoner, prisoner, locked up
Can't get you off my mind, off my mind
Lord knows I tried a million times, million times, oh-woah
Why can't you, why can't you just let me go?

[Verse 1: Dua Lipa]
Strung out on a feeling, my hands are tied
Your face on my ceiling, I fantasize
Oh, I can't control it, I can't control it (I can't control it)
I try to replace it with city lights
I'll never escape it, I need the high
Oh, I can't control it, I can't control it (Control it, oh)

[Pre-Chorus: Miley Cyrus]
You keep making it harder to stay
But I still can't run away
I gotta know why can't you, why can't you just let me go?

[Chorus: Miley Cyrus, Dua Lipa]


Prisoner, prisoner, locked up
Can't get you off my mind, off my mind
Lord knows I tried a million times, million times, oh-woah
Why can't you, why can't you just let me go?
Prisoner, prisoner, locked up
Can't get you off my mind, off my mind
Lord knows I tried a million times, million times, oh-woah
Why can't you, why can't you just let me go?
[Verse 2: Miley Cyrus]
I tasted Heaven now I can't live without it
I can't forget you when your love is the loudest
Oh, I can't control it, I can't control it (Can't control it)

[Pre-Chorus: Dua Lipa]
You keep making it harder to stay (Oh I)
But I still can't run away
I gotta know, why can't you, why can't you just let me go?

[Chorus: Miley Cyrus & Dua Lipa]
Prisoner, prisoner, locked up


Can't get you off my mind, off my mind
Lord knows I tried a million times, million times, oh-woah
Why can't you, why can't you just let me go?
Prisoner, prisoner, locked up
Can't get you off my mind, off my mind (Off my mind)
Lord knows I tried a million times, million times, oh-woah
Why can't you, why can't you just let me go?

[Outro: Miley Cyrus & Dua Lipa]
Can't get you off my mind
Why can't you just let me go? Million times
I wanna know why can't you, why can't you-
I wanna know why can't you, why can't you-
I gotta know why can't you, why can't you just let me go?


Prisoner - Miley Cyrus & Dua Lipa 「TEXT」 - Český překlad


Vězeň, vězeň, zamkl
Nemůže dostat vás z mé mysli, z mé mysli
Bůh ví, že jsem se snažil miliónkrát, milionkrát, oh-woah
Proč nemůžeš, proč nemůžete nech mě jít?


[Verse 1: Dua Lípa]
Natažený na pocit, mám svázané ruce
Váš obličej na můj strop, I sní
Oh, nemůžu kontrolovat to, nemůžu to kontrolovat (nemohu jej ovládat)
Snažím se ji nahradit město světel
Nikdy na to uniknout, musím vysokému
Oh, nemůžu kontrolovat to, nemůžu to kontrolovat (ovládat, oh)

[Pre-Chorus: Miley]
Pořád dělat to těžší pobytu
Ale já stále nemůže utéct
Musím vědět, proč nemůžeš, proč nemůžete nech mě jít?

[Chorus: Miley, Dua Lípa]
Vězeň, vězeň, zamkl
Nemůže dostat vás z mé mysli, z mé mysli
Bůh ví, že jsem se snažil miliónkrát, milionkrát, oh-woah
Proč nemůžeš, proč nemůžete nech mě jít?
Vězeň, vězeň, zamkl
Nemůže dostat vás z mé mysli, z mé mysli


Bůh ví, že jsem se snažil miliónkrát, milionkrát, oh-woah
Proč nemůžeš, proč nemůžete nech mě jít?
[Verse 2: Miley]
I ochutnal nebe teď už nemůže žít bez něj
Nemohu vám zapomenout, když vaše láska je nejhlasitější
Oh, nemůžu kontrolovat to, nemůžu to kontrolovat (lze jej nekontroluje)

[Pre-Chorus: Dua Lípa]
Nechte si ztěžuje na pobyt (Oh I)
Ale já stále nemůže utéct
Musím vědět, proč ne vy, tak proč nemůže mě jen tak nechat jít?

[Chorus: Miley & Dua Lípa]
Vězeň, vězeň, zamkl
Nemůže dostat vás z mé mysli, z mé mysli
Bůh ví, že jsem se snažil miliónkrát, milionkrát, oh-woah
Proč nemůžeš, proč nemůžete nech mě jít?
Vězeň, vězeň, zamkl
Nemůže dostat vás z mé mysli, z mé mysli (Off mé mysli)
Bůh ví, že jsem se snažil miliónkrát, milionkrát, oh-woah


Proč nemůžeš, proč nemůžete nech mě jít?

[Outro: Miley & Dua Lípa]
Nemůže dostat vás z mé mysli
Proč nemůžeš prostě nech mě jít? miliónkrát
Chci vědět, proč nemůžeš, proč nemůže Ty-
Chci vědět, proč nemůžeš, proč nemůže Ty-
Musím vědět, proč nemůžeš, proč nemůžete nech mě jít?