MENU

Replay - Iyaz 「Текст」 - Български превод

Shawty's like a melody in my head
That I can't keep out, got me singin' like
Na-na-na-na, everyday
It's like my iPod stuck on replay, replay-ay-ay-ay


Replay - Iyaz 「Текст」

Shawty's like a melody in my head
That I can't keep out, got me singin' like
Na-na-na-na, everyday
It's like my iPod stuck on replay, replay-ay-ay-ay
Shawty's like a melody in my head
That I can't keep out, got me singin' like (ayy!)
Na-na-na-na, everyday
It's like my iPod stuck on replay (J-J-J-JR), replay

[Verse 1]
Remember the first time we met?
You was at the mall wit' yo' friend
I was scared to approach ya, but then you came closer
Hopin' you would give me a chance
Who would have ever knew
That we would ever be more than friends?
We're real worldwide, breaking all the rules
She like a song played again and again


[Pre-Chorus]
That girl, like somethin' off a poster
That girl, is a dime they say
That girl, is a gun to my holster
And she's running through my mind all day, ayy
[Chorus]
Shawty's like a melody in my head
That I can't keep out, got me singin' like (Ayy)
Na-na-na-na, everyday
It's like my iPod stuck on replay, replay-ay-ay-ay
Shawty's like a melody in my head
That I can't keep out, got me singin' like (Ayy)
Na-na-na-na, everyday
It's like my iPod stuck on replay, replay-ay-ay-ay

[Verse 2]
See you been all around the globe
Not once did you leave my mind
We talk on the phone, from night 'til the morn'
Girl, you really changed my life


Doin' things I never do
I'm in the kitchen cookin' things she likes
We're real worldwide, breaking all the rules
Someday I wanna make you my wife

[Pre-Chorus]
That girl, like somethin' off a poster
That girl, is a dime they say (Hey)
That girl, is a gun to my holster
And she's running through my mind all day, ayy
[Chorus]
Shawty's like a melody in my head
That I can't keep out, got me singin' like (Ayy)
Na-na-na-na, everyday
It's like my iPod stuck on replay, replay-ay-ay-ay (Oh)
Shawty's like a melody in my head
That I can't keep out, got me singin' like (Ayy)
Na-na-na-na, everyday
It's like my iPod stuck on replay, replay-ay-ay-ay


[Bridge]
I can be your melody
Oh, girl, I could write you a symphony
The one that could fill your fantasies
So come baby girl, let's sing with me, ayy
I can be your melody
Oh, girl, I could write you a symphony
The one that could fill your fantasies
So come baby girl let's sing with me, ayy
Na, na-na, na-na, na-na
Na-na, na-na, na-naa
Shawty got me singin'
Na, na-na, na-na, na-na
Na-na, na-na, na-naa
Now she got me singin'
[Chorus]
Shawty's like a melody in my head
That I can't keep out, got me singin' like (Ayy)
Na-na-na-na, everyday
It's like my iPod stuck on replay, replay-ay-ay-ay (Ayy)


Shawty's like a melody in my head (Like a melody)
That I can't keep out, got me singin' like (Hey, ayy)
Na-na-na-na, everyday
It's like my iPod stuck on replay, replay-ay-ay-ay


Replay - Iyaz 「Текст」 - Български превод


Shawty е като мелодия в главата ми
Това не мога да се пази, ме накара да пея като
Na-на-на-на, всеки ден
Това е като моя Ipod остана на преиграване, преиграване-ай-ай-ай
Shawty е като мелодия в главата ми
Това не мога да се пази, ме накара да пея като (ayy!)
Na-на-на-на, всеки ден
Това е като моя Ipod остана на преиграване (J-J-J-JR), повторение

[Verse 1]
Спомням си първия път, когато се срещнахме?
Ти беше в остроумието мол "йо" приятел
Страхувах се да се подходи те, но тогава се приближи
Да се ​​надява "ще ми даде шанс
Кой би имал някога знаеше


Че никога няма да бъде повече от приятели?
Ние сме реално в света, нарушавайки всички правила
Тя искала песен играе отново и отново

[Предварително Припев]
Това момиче, като нещо извън плакат
Това момиче е стотинка казват те
Това момиче, е пистолет към моя кобур
И тя минава през ума ми по цял ден, ayy
[Припев]
Shawty е като мелодия в главата ми
Това не мога да се пази, ме накара да пея като (Ayy)
Na-на-на-на, всеки ден
Това е като моя Ipod остана на преиграване, преиграване-ай-ай-ай
Shawty е като мелодия в главата ми
Това не мога да се пази, ме накара да пея като (Ayy)
Na-на-на-на, всеки ден
Това е като моя Ipod остана на преиграване, преиграване-ай-ай-ай

[Verse 2]


Виж си бил цял свят
Нито веднъж не те оставя съзнанието ми
Ние говорим по телефона, от нощта по-рано от утрото "
Момиче, ти наистина промени живота ми
Правиш нещата никога да направя
Аз съм в "неща кухня Cookin тя харесва
Ние сме реално в света, нарушавайки всички правила
Някой ден искам да ви направи жена ми

[Предварително Припев]
Това момиче, като нещо извън плакат
Това момиче е стотинка казват те (Ей)
Това момиче, е пистолет към моя кобур
И тя минава през ума ми по цял ден, ayy
[Припев]
Shawty е като мелодия в главата ми
Това не мога да се пази, ме накара да пея като (Ayy)
Na-на-на-на, всеки ден
Това е като моя Ipod остана на преиграване, преиграване-ай-ай-ай (О)
Shawty е като мелодия в главата ми


Това не мога да се пази, ме накара да пея като (Ayy)
Na-на-на-на, всеки ден
Това е като моя Ipod остана на преиграване, преиграване-ай-ай-ай

[Мост]
Мога да бъда твоя мелодия
О, момиче, аз мога да ви напиша симфония
Този, който може да запълни вашите фантазии
Така дойде момиченце, нека да пеят с мен, ayy
Мога да бъда твоя мелодия
О, момиче, аз мога да ви напиша симфония
Този, който може да запълни вашите фантазии
Така дойде момиченце нека да пеят с мен, ayy
Na, Na-Na, Na-Na, Na-Na
Na-Na, Na-Na, Na-NAA
Shawty ме да пея
Na, Na-Na, Na-Na, Na-Na
Na-Na, Na-Na, Na-NAA
Сега тя ме накара да пея
[Припев]


Shawty е като мелодия в главата ми
Това не мога да се пази, ме накара да пея като (Ayy)
Na-на-на-на, всеки ден
Това е като моя Ipod остана на преиграване, преиграване-ай-ай-ай (Ayy)
Shawty е като мелодия в главата ми (като мелодия)
Това не мога да се пази, ме накара да пея като (Хей, ayy)
Na-на-на-на, всеки ден
Това е като моя Ipod остана на преиграване, преиграване-ай-ай-ай