MENU

Replay - Iyaz 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt

Shawty's like a melody in my head
That I can't keep out, got me singin' like
Na-na-na-na, everyday
It's like my iPod stuck on replay, replay-ay-ay-ay


Replay - Iyaz 「Lời bài hát」

Shawty's like a melody in my head
That I can't keep out, got me singin' like
Na-na-na-na, everyday
It's like my iPod stuck on replay, replay-ay-ay-ay
Shawty's like a melody in my head
That I can't keep out, got me singin' like (ayy!)
Na-na-na-na, everyday
It's like my iPod stuck on replay (J-J-J-JR), replay

[Verse 1]
Remember the first time we met?
You was at the mall wit' yo' friend
I was scared to approach ya, but then you came closer
Hopin' you would give me a chance
Who would have ever knew
That we would ever be more than friends?
We're real worldwide, breaking all the rules
She like a song played again and again


[Pre-Chorus]
That girl, like somethin' off a poster
That girl, is a dime they say
That girl, is a gun to my holster
And she's running through my mind all day, ayy
[Chorus]
Shawty's like a melody in my head
That I can't keep out, got me singin' like (Ayy)
Na-na-na-na, everyday
It's like my iPod stuck on replay, replay-ay-ay-ay
Shawty's like a melody in my head
That I can't keep out, got me singin' like (Ayy)
Na-na-na-na, everyday
It's like my iPod stuck on replay, replay-ay-ay-ay

[Verse 2]
See you been all around the globe
Not once did you leave my mind
We talk on the phone, from night 'til the morn'
Girl, you really changed my life


Doin' things I never do
I'm in the kitchen cookin' things she likes
We're real worldwide, breaking all the rules
Someday I wanna make you my wife

[Pre-Chorus]
That girl, like somethin' off a poster
That girl, is a dime they say (Hey)
That girl, is a gun to my holster
And she's running through my mind all day, ayy
[Chorus]
Shawty's like a melody in my head
That I can't keep out, got me singin' like (Ayy)
Na-na-na-na, everyday
It's like my iPod stuck on replay, replay-ay-ay-ay (Oh)
Shawty's like a melody in my head
That I can't keep out, got me singin' like (Ayy)
Na-na-na-na, everyday
It's like my iPod stuck on replay, replay-ay-ay-ay


[Bridge]
I can be your melody
Oh, girl, I could write you a symphony
The one that could fill your fantasies
So come baby girl, let's sing with me, ayy
I can be your melody
Oh, girl, I could write you a symphony
The one that could fill your fantasies
So come baby girl let's sing with me, ayy
Na, na-na, na-na, na-na
Na-na, na-na, na-naa
Shawty got me singin'
Na, na-na, na-na, na-na
Na-na, na-na, na-naa
Now she got me singin'
[Chorus]
Shawty's like a melody in my head
That I can't keep out, got me singin' like (Ayy)
Na-na-na-na, everyday
It's like my iPod stuck on replay, replay-ay-ay-ay (Ayy)


Shawty's like a melody in my head (Like a melody)
That I can't keep out, got me singin' like (Hey, ayy)
Na-na-na-na, everyday
It's like my iPod stuck on replay, replay-ay-ay-ay


Replay - Iyaz 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt


Shawty giống như một giai điệu trong đầu tôi
Mà tôi không thể tránh, đã cho tôi ríu như
Na-na-na-na, hàng ngày
Nó giống như iPod của tôi bị mắc kẹt trên phát lại, phát lại-ay-ay-ay
Shawty giống như một giai điệu trong đầu tôi
Mà tôi không thể tránh, đã cho tôi ríu như (ayy!)
Na-na-na-na, hàng ngày
Nó giống như iPod của tôi bị mắc kẹt trên phát lại (J-J-J-JR), phát lại

[Câu 1]
Nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau?
Bạn đang ở trung tâm mua sắm wit friend 'yo'
Tôi đã sợ hãi để tiếp cận ya, nhưng sau đó bạn đến gần
Hopin' bạn sẽ cung cấp cho tôi một cơ hội
Ai sẽ có bao giờ biết


Rằng chúng tôi sẽ không bao giờ có nhiều hơn bạn bè?
Chúng tôi trên toàn thế giới thực, phá vỡ tất cả các quy tắc
Cô giống như một bài hát chơi một lần nữa và một lần nữa

[Pre-Chorus]
Đó là cô gái, giống như somethin' tắt một poster
Cô gái đó, là một xu họ nói
Cô gái đó, là một khẩu súng để holster của tôi
Và cô ấy chạy qua tâm trí của tôi cả ngày, ayy
[Điệp khúc]
Shawty giống như một giai điệu trong đầu tôi
Mà tôi không thể tránh, đã cho tôi ríu như (Ayy)
Na-na-na-na, hàng ngày
Nó giống như iPod của tôi bị mắc kẹt trên phát lại, phát lại-ay-ay-ay
Shawty giống như một giai điệu trong đầu tôi
Mà tôi không thể tránh, đã cho tôi ríu như (Ayy)
Na-na-na-na, hàng ngày
Nó giống như iPod của tôi bị mắc kẹt trên phát lại, phát lại-ay-ay-ay

[Verse 2]


Hẹn gặp lại được tất cả trên khắp thế giới
Chưa một lần nào bạn rời khỏi tâm trí của tôi
Chúng tôi nói chuyện trên điện thoại, từ đêm cho đến tận morn '
Girl, bạn thực sự thay đổi cuộc sống của tôi
điều Doin' Tôi không bao giờ làm
Tôi đang ở nhà bếp Cookin' thứ cô ấy thích
Chúng tôi trên toàn thế giới thực, phá vỡ tất cả các quy tắc
Một ngày nào đó tôi muốn làm cho bạn vợ tôi

[Pre-Chorus]
Đó là cô gái, giống như somethin' tắt một poster
Cô gái đó, là một xu họ nói (Hey)
Cô gái đó, là một khẩu súng để holster của tôi
Và cô ấy chạy qua tâm trí của tôi cả ngày, ayy
[Điệp khúc]
Shawty giống như một giai điệu trong đầu tôi
Mà tôi không thể tránh, đã cho tôi ríu như (Ayy)
Na-na-na-na, hàng ngày
Nó giống như iPod của tôi bị mắc kẹt trên phát lại, phát lại-ay-ay-ay (Oh)
Shawty giống như một giai điệu trong đầu tôi


Mà tôi không thể tránh, đã cho tôi ríu như (Ayy)
Na-na-na-na, hàng ngày
Nó giống như iPod của tôi bị mắc kẹt trên phát lại, phát lại-ay-ay-ay

[Cầu]
Tôi có thể giai điệu của bạn
Oh, cô gái, tôi có thể viết cho em một bản giao hưởng
Một trong đó có thể lấp đầy tưởng tượng của bạn
Vì vậy, đến bé gái, chúng ta hãy hát với tôi, ayy
Tôi có thể giai điệu của bạn
Oh, cô gái, tôi có thể viết cho em một bản giao hưởng
Một trong đó có thể lấp đầy tưởng tượng của bạn
Vì vậy, đến bé gái chúng ta hãy hát với tôi, ayy
Na, na-na, na-na, na-na
Na-na, na-na, na-naa
Shawty got me ríu
Na, na-na, na-na, na-na
Na-na, na-na, na-naa
Bây giờ cô ấy đã cho tôi ríu
[Điệp khúc]


Shawty giống như một giai điệu trong đầu tôi
Mà tôi không thể tránh, đã cho tôi ríu như (Ayy)
Na-na-na-na, hàng ngày
Nó giống như iPod của tôi bị mắc kẹt trên phát lại, phát lại-ay-ay-ay (Ayy)
Shawty giống như một giai điệu trong đầu tôi (Giống như một giai điệu)
Mà tôi không thể tránh, đã cho tôi ríu như (Hey, ayy)
Na-na-na-na, hàng ngày
Nó giống như iPod của tôi bị mắc kẹt trên phát lại, phát lại-ay-ay-ay