MENU

Megan Thee Stallion - Body 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt

Real hot girl shit. Ah
And if the beat live, you know Lil Ju made it
Body-ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody
Ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody (Mwah)


Megan Thee Stallion - Body 「Lời bài hát」

Real hot girl shit. Ah
And if the beat live, you know Lil Ju made it
Body-ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody
Ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody (Mwah)
Body-ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody
Ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody
Body crazy, curvy, wavy, big titties, lil' waist (Yeah, yeah, yeah)
Body crazy, curvy, wavy, big titties, lil' waist (Mwah)
Body-ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody
Ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody

[Verse 1]
Look at how I bodied that, ate it up and gave it back (Ugh)


Yeah, you look good, but they still wanna know where Megan at (Where Megan at?)
Saucy like a barbecue but you won't get your baby back
See me in that dress and he feel like he almost tasted that (Ah, ah, ah)
Num, num, num, num, eat it up, foreplay, okay, three, two, one
You know I'm the hottest, you ain't ever gotta heat me up
I'm present whеn I'm absent, speakin' when I'm not thеre
All them bitches scary cats, I call 'em Carole Baskins, ah

[Chorus]
Body-ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody
Ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody (Ah)
Body-ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody
Ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody (Baow)
Body crazy, curvy, wavy, big titties, lil' waist (Yeah, yeah)


Body crazy, curvy, wavy, big titties, lil' waist (Yeah, yeah)
Body-ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody
Ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody
[Verse 2]
I'm a hot ebony, they gon' click it if it's me (If it's me)
All my pictures been gettin' these niggas through the quarantine (Yeah)
Bitch, I'm very well, on my shit as you could tell
Any ho got beef from years ago is beefing by herself, ah, ah
If we took a trip on the real creep tip (Yeah)
Bitch, rule number one is don't repeat that shit (Don't repeat that shit)
Rule number two, if they all came with you
They better know exactly what the fuck they came to do (Yeah, yeah, yeah, woah, woah)

[Chorus]


Body-ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody
Ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody (Yeah)
Body-ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody
Ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody (Ah)
Body crazy, curvy, wavy, big titties, lil' waist (Yeah, yeah)
Body crazy, curvy, wavy, big titties, lil' waist (Yeah, yeah)
Body-ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody
Ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody (Ah, ah, ah)

[Verse 3]
The category is body, look at the way it's sittin' (Yeah)
That ratio so out of control, that waist, that ass, them titties (That waist, that ass, them titties)
If I wasn't me and I would've seen myself, I would have bought me a drink (Hey)
Took me home, did me long, ate it with the panties on (Ugh, ugh, ugh)


I could build a house with all the brick I got (Yeah)
Bitches spend a lifetime tryna get this hot (Tryna get this hot)
And if her head too big, I could make that pop
I'm not the one to play with like a touch-me-not, ah
[Chorus]
Body-ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody
Ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody (Ah)
Body-ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody
Ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody (Ah)
Body crazy, curvy, wavy, big titties, lil' waist (Yeah, yeah, woah)
Body crazy, curvy, wavy, big titties, lil' waist (Woah, woah)
Body-ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody
Ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody (Hey, hey, hey, ah)


[Outro]
Ody-ody-ody-ody
Mwah


Megan Thee Stallion - Body 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt


Bất hot girl shit. Ah
Và nếu theo nhịp sống, bạn biết Lil Ju đã làm cho nó
Body-ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody
Ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody (mwah)
Body-ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody
Ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody
Body điên, cong, lượn sóng, Titties lớn, lil' eo (Yeah, yeah, yeah)
Body điên, cong, lượn sóng, Titties lớn, lil' eo (mwah)
Body-ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody
Ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody[Câu 1]
Hãy nhìn cách tôi có thân vỏ rằng, ăn nó lên và đưa nó trở lại (Ugh)
Yeah, bạn nhìn tốt, nhưng họ vẫn muốn biết nơi Megan tại (Nơi Megan tại?)
Ngang tàng như một món nướng nhưng bạn sẽ không có được em bé trở lại của bạn
Nhìn thấy tôi trong chiếc váy đó và anh cảm thấy như anh gần như nếm thử đó (Ah, ah, ah)
Num, num, num, num, ăn nó lên, màn dạo đầu, được rồi, ba, hai, một
Bạn biết tôi là nóng nhất, bạn không bao giờ gotta nóng tôi
Tôi hiện tại Khi tôi đang vắng mặt, speakin' khi tôi không thеre
Tất cả chúng bitches mèo đáng sợ, tôi gọi 'em Carole Baskins, ah

[Điệp khúc]
Body-ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody
Ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody (Ah)


Body-ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody
Ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody (Baow)
Body điên, cong, lượn sóng, Titties lớn, lil' eo (Yeah, yeah)
Body điên, cong, lượn sóng, Titties lớn, lil' eo (Yeah, yeah)
Body-ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody
Ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody
[Verse 2]
Tôi là một mun nóng, họ gon' nhấp vào nó nếu nó cho tôi (Nếu đó là tôi)
Tất cả hình ảnh của tôi được gettin' những niggas qua kiểm dịch (Yeah)
Chó cái, tôi rất tốt, trên đi tiêu của tôi là bạn có thể nói
Bất kỳ Got thịt bò ho từ năm trước được tăng cường một mình, ah, ah
Nếu chúng ta mất một chuyến đi trên mũi leo thực (Yeah)
Chó cái, số quy tắc một là không lặp lại mà shit (không lặp lại mà shit)
Quy tắc thứ hai, nếu tất cả họ đều đi kèm với bạn


Họ tốt hơn biết chính xác những gì các fuck họ đến làm (Yeah, yeah, yeah, woah, woah)

[Điệp khúc]
Body-ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody
Ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody (Yeah)
Body-ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody
Ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody (Ah)
Body điên, cong, lượn sóng, Titties lớn, lil' eo (Yeah, yeah)
Body điên, cong, lượn sóng, Titties lớn, lil' eo (Yeah, yeah)
Body-ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody
Ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody (Ah, ah, ah)

[Verse 3]
Phạm trù là cơ thể, nhìn vào cách nó sittin' (Vâng)


tỷ lệ đó nên ngoài tầm kiểm soát, eo đó, rằng ass, chúng titties (eo rằng, rằng ass, chúng Titties)
Nếu tôi không phải là tôi và tôi sẽ đã nhìn thấy bản thân mình, tôi sẽ mua cho tôi một thức uống (Hey)
Đưa tôi về nhà, đã làm cho tôi từ lâu, ăn nó với chiếc quần lót trên (Ugh, ugh, ugh)
Tôi có thể xây dựng một ngôi nhà với tất cả các gạch tôi (Yeah)
Bitches dành một đời tryna có được điều này nóng (Tryna nhận được nóng này)
Và nếu cô đầu quá lớn, tôi có thể làm cho pop mà
Tôi không phải là người để chơi với giống như một touch-me-not, ah
[Điệp khúc]
Body-ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody
Ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody (Ah)
Body-ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody
Ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody (Ah)
Body điên, cong, lượn sóng, Titties lớn, eo lil'(Yeah, yeah, woah)
Body điên, cong, lượn sóng, Titties lớn, lil' eo (Woah, woah)


Body-ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody
Ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody (Hey, hey, hey, ah)

[Outro]
Ody-ody-ody-ody
mwah