MENU

Wellerman - The Longest Johns - Nederlandse Vertaling (Songtekst)

There once was a ship that put to sea
And the name of that ship was the Billy o' Tea
The winds blew hard, her bow dipped down
Blow, me bully boys, blow (Huh!)


Wellerman - The Longest Johns (Songtekst)

There once was a ship that put to sea
And the name of that ship was the Billy o' Tea
The winds blew hard, her bow dipped down
Blow, me bully boys, blow (Huh!)

[Chorus]
Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go

[Verse 2]
She had not been two weeks from shore


When down on her, a right whale bore
The captain called all hands and swore
He'd take that whale in tow (Hah!)

[Chorus]
Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go

[Verse 3]
Before the boat had hit the water
The whale's tail came up and caught her
All hands to the side, harpooned and fought her


When she dived down below (Huh!)
[Chorus]
Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go

[Verse 4]
No line was cut, no whale was freed
The Captain's mind was not on greed
But he belonged to the whaleman's creed
She took that ship in tow (Huh!)

[Chorus]


Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go

[Verse 5]
For forty days, or even more
The line went slack, then tight once more
All boats were lost, there were only four
But still that whale did go

[Chorus]
Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum


One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go
[Verse 6]
As far as I've heard, the fight's still on
The line's not cut and the whale's not gone
The Wellerman makes his a regular call
To encourage the Captain, crew, and all

[Chorus]
Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go
Soon may the Wellerman come


To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go


Wellerman - The Longest Johns - Nederlandse Vertaling (Songtekst)


Er was eens een schip dat op zee ging
En de naam van dat schip was de Billy o 'Tea
De wind blies hard, haar boog zakte naar beneden
Blaas, pestkop jongens, blaas (Huh!)

[Refrein]
Mogen de Wellerman binnenkort komen
Om ons suiker en thee en rum te brengen
Op een dag, wanneer de tonguin 'klaar is
We nemen afscheid en gaan[Verse 2]
Ze was nog geen twee weken van de kust
Toen ze op haar neerkwam, baarde een walvis
De kapitein riep alle handen en vloekte
Hij zou die walvis op sleeptouw nemen (hah!)

[Refrein]
Mogen de Wellerman binnenkort komen
Om ons suiker en thee en rum te brengen
Op een dag, wanneer de tonguin 'klaar is
We nemen afscheid en gaan

[Verse 3]


Voordat de boot het water had geraakt
De staart van de walvis kwam omhoog en ving haar op
Alle handen opzij, harpoeneerden en vochten tegen haar
Toen ze naar beneden dook (Huh!)
[Refrein]
Mogen de Wellerman binnenkort komen
Om ons suiker en thee en rum te brengen
Op een dag, wanneer de tonguin 'klaar is
We nemen afscheid en gaan

[Verse 4]
Er werd geen lijn doorgesneden, geen walvis werd vrijgelaten
De kapitein dacht niet aan hebzucht
Maar hij behoorde tot het credo van de walvisman


Ze nam dat schip op sleeptouw (Huh!)

[Refrein]
Mogen de Wellerman binnenkort komen
Om ons suiker en thee en rum te brengen
Op een dag, wanneer de tonguin 'klaar is
We nemen afscheid en gaan

[Verse 5]
Veertig dagen, of zelfs langer
De lijn werd slap en weer strak
Alle boten waren verloren, er waren er maar vier
Maar toch ging die walvis


[Refrein]
Mogen de Wellerman binnenkort komen
Om ons suiker en thee en rum te brengen
Op een dag, wanneer de tonguin 'klaar is
We nemen afscheid en gaan
[Verse 6]
Voor zover ik heb gehoord, is het gevecht nog steeds aan de gang
De lijn is niet doorgesneden en de walvis is niet weg
De Wellerman belt regelmatig
Om de kapitein, de bemanning en iedereen aan te moedigen

[Refrein]
Mogen de Wellerman binnenkort komen
Om ons suiker en thee en rum te brengen


Op een dag, wanneer de tonguin 'klaar is
We nemen afscheid en gaan
Mogen de Wellerman binnenkort komen
Om ons suiker en thee en rum te brengen
Op een dag, wanneer de tonguin 'klaar is
We nemen afscheid en gaan