MENU

As I Am - Justin Bieber 「Lyrics」 - Pagsasalin para sa Filipino by Sanderlei

By myself sometimes, to give my mind some space
Yeah, I know, yeah, I know that it hurts when I push your love away
I hate myself
I wanna tell you lies, so your heart won't break


As I Am - Justin Bieber 「Lyrics」

By myself sometimes, to give my mind some space
Yeah, I know, yeah, I know that it hurts when I push your love away
I hate myself
I wanna tell you lies, so your heart won't break
Yeah, I know, yeah, I know that I made my fair share of mistakes

[Pre-Chorus: Justin Bieber]
Sometimes, I don't know why you love me
Sometimes, I don't know why you care
Take me with the good and the ugly
Say, "I'm not goin' anywhere"

[Chorus: Justin Bieber]


Take me as I am, swear I'll do the best I can
Say, "I'm not goin' anywhere"
Take mе as I am, swear I'll do the best I can
Say, "I'm not goin' anywhеre"

[Verse 2: Khalid]
A thousand miles apart, yeah, you're the one that holds my heart
It's no surprise, and I tell you all the time
And when life gets way too hard, I'll meet you in the stars
You know I will
I'll keep you near (Mmm), as I wipe away your tears (Mmm), yes
[Pre-Chorus: Justin Bieber & Khalid]
Sometimes, I don't know why you love me
Sometimes, I don't know why you care


Take me with the good and the ugly
Say, "I'm not goin' anywhere"

[Chorus: Justin Bieber, Khalid, both]
Take me as I am, swear I'll do the best I can
Say, "I'm not goin' anywhere" (Yeah)
Take me as I am, swear I'll do the best I can
Say, "I'm not goin' anywhere"

[Bridge: Justin Bieber, Khalid, both]
You were there for me when I was actin' selfish
And you prayed for me when I was out of faith
You believed in me when ain't nobody else did
It's a miracle you didn't run away (Yeah)


You were there for me when I was actin' selfish
And you prayed for me when I was out of faith
You believed in me when ain't nobody else did
It's a miracle you didn't run away

[Outro: Justin Bieber, Khalid, both]
Sometimes, I don't know why you love me
Sometimes, I don't know why you care
Take me with the good and the ugly
Say, "I'm not goin' anywhere"


As I Am - Justin Bieber 「Lyrics」 - Pagsasalin para sa Filipino by Sanderlei


Sa aking sarili minsan, upang bigyan ang aking isip ng ilang puwang
Yeah, I know, yeah, alam kong masakit kapag itinulak ko ang pagmamahal mo
kinamumuhian ko ang aking sarili


Nais kong sabihin sa iyo ang kasinungalingan, upang ang iyong puso ay hindi masira
Yeah, alam ko, oo, alam ko na nagawa ko ang aking patas na pagkakamali

[Pre-Chorus: Justin Bieber]
Minsan, hindi ko alam kung bakit mo ako mahal
Minsan, hindi ko alam kung bakit may pakialam ka
Dalhin mo ako sa mga mabubuti at pangit
Sabihin, "Hindi ako pupunta kahit saan"

[Koro: Justin Bieber]
Kunin mo ako kung ano ako, manunumpa gagawin ko ang pinakamahusay na makakaya ko
Sabihin, "Hindi ako pupunta kahit saan"
Kunin mo ako, sumpa na gagawin ko ang makakaya kong makakaya
Sabihin, "Hindi ako pupunta kahit saan"[Talata 2: Khalid]
Isang libong milya ang layo, oo, ikaw ang humawak sa aking puso
Hindi ito sorpresa, at sinasabi ko sa iyo sa lahat ng oras
At kapag napakahirap ng buhay, makikilala kita sa mga bituin
Alam mong gagawin ko
Ilalayo kita malapit (Mmm), habang pinupunasan ko ang iyong luha (Mmm), oo
[Pre-Chorus: Justin Bieber at Khalid]
Minsan, hindi ko alam kung bakit mo ako mahal
Minsan, hindi ko alam kung bakit may pakialam ka
Dalhin mo ako sa mga mabubuti at pangit
Sabihin, "Hindi ako pupunta kahit saan"

[Koro: Justin Bieber, Khalid, pareho]


Kunin mo ako kung ano ako, manunumpa gagawin ko ang pinakamahusay na makakaya ko
Sabihin, "Hindi ako pupunta kahit saan" (Yeah)
Kunin mo ako kung ano ako, manunumpa gagawin ko ang pinakamahusay na makakaya ko
Sabihin, "Hindi ako pupunta kahit saan"

[Bridge: Justin Bieber, Khalid, pareho]
Nandoon ka para sa akin noong ako ay talagang makasarili
At ipinagdasal mo ako nang wala akong pananampalataya
Naniniwala ka sa akin kapag wala ng ibang naniniwala
Isang himala na hindi ka tumakas (Yeah)
Nandoon ka para sa akin noong ako ay talagang makasarili
At ipinagdasal mo ako nang wala akong pananampalataya
Naniniwala ka sa akin kapag wala ng ibang naniniwala
Isang himala na hindi ka tumakas[Outro: Justin Bieber, Khalid, pareho]
Minsan, hindi ko alam kung bakit mo ako mahal
Minsan, hindi ko alam kung bakit may pakialam ka
Dalhin mo ako sa mga mabubuti at pangit
Sabihin, "Hindi ako pupunta kahit saan"