MENU

34+35 - Ariana Grande - Dịch sang tiếng Việt (Lời bài hát)

You might think I'm crazy
The way I've been cravin'
If I put it quite plainly
Just gimme them babies


34+35 - Ariana Grande (Lời bài hát)

You might think I'm crazy
The way I've been cravin'
If I put it quite plainly
Just gimme them babies
So what you doin' tonight?
Better say, "Doin' you right" (Yeah)
Watchin' movies, but we ain't seen a thing tonight (Yeah)

[Pre-Chorus]
I don't wanna keep you up (You up)
But show me, can you keep it up? (It up)
'Cause then I'll have to keep you up
Shit, maybe I'ma keep you up, boy


I've been drinkin' coffee (I've been drinkin' coffee; coffee)
And I've been eatin' healthy (I've been eatin' healthy; healthy)
You know I keep it squeaky, yeah (You know I keep it squeaky)
Savin' up my energy (Yeah, yeah, savin' up my energy)

[Chorus]
Can you stay up all night?
Fuck me 'til the daylight
Thirty-four, thirty-five (Yeah, yeah, yeah, yeah)
Can you stay up all night? (All night)
Fuck mе 'til the daylight
Thirty-four, thirty-five (Yeah, yеah, yeah, yeah)
[Verse 2]
You drink it just like water (Water)


You say it tastes like candy
So what you doin' tonight? (Tonight)
Better say, "Doin' you right" (Alright)
Watchin' movies, but we ain't seen a thing tonight (Yeah)

[Pre-Chorus]
I don't wanna keep you up (You up)
But show me, can you keep it up? (It up)
'Cause then I'll have to keep you up
Shit, maybe I'ma keep you up, boy
I've been drinkin' coffee (Said I've been drinkin' coffee; coffee)
And I've been eatin' healthy (And I've been eatin' healthy; healthy)
You know I keep it squeaky, yeah (Except this wine, babe)
Savin' up my energy (Yeah, yeah, yeah)[Chorus]
Can you stay up all night? (All night)
Fuck me 'til the daylight (Daylight)
Thirty-four, thirty-five (Thirty-five; yeah, yeah, yeah, yeah)
Can you stay up all night? (Can you stay?)
Fuck me 'til the daylight (Can you stay?)
Thirty-four, thirty-five (Yeah, yeah, yeah, yeah)

[Verse 3]
Oh yeah, yeah
Baby, you might need a seatbelt when I ride it
I'ma leave it open like a door, come inside it
Even though I'm wifey, you can hit it like a side chick


Don't need no side dick, no
Got the neighbors yellin' "Earthquake!" (Earthquake)
4.5 when I make the bed shake
Put it down heavy even though it's lightweight (It's lightweight, yeah, yeah, yeah, babe)
Yeah, we started at midnight
Go 'til the sunrise (Sunrise)
Done at the same time (Yeah)
But who's counting the time when we got it for life? (Got it for life)
I know all your favorite spots (Favorite spots)
We can take it from the top (From the top)
You such a dream come true, true
Make a bitch wanna hit snooze, ooh
[Chorus]
Can you stay up all night?


Fuck me 'til the daylight (Yeah, yeah)
Thirty-four, thirty-five (Yeah, yeah, yeah, yeah)
(Thirty-four, thirty-five)
Can you stay up all night? (Do you know what that means?)
Fuck me 'til the daylight (Do you know what that means?)
Thirty-four, thirty-five (Yeah, yeah, yeah, yeah)
Yeah, yeah, yeah

[Outro]
Means I wanna "69" with you
No shit
Math class
Never was good


34+35 - Ariana Grande - Dịch sang tiếng Việt (Lời bài hát)Bạn có thể nghĩ tôi điên
Theo cách tôi đã cravin '
Nếu tôi nói nó khá đơn giản
Chỉ cần cho chúng trẻ sơ sinh
Vậy bạn làm gì tối nay?
Tốt hơn là nói, "Doin 'you right" (Vâng)
Phim của Watchin, nhưng chúng ta chưa xem gì tối nay (Yeah)

[Pre-Chorus]
I don't wanna keep you up (You up)
Nhưng chỉ cho tôi, bạn có thể theo kịp không? (Nó lên)
Vì vậy tôi sẽ phải giữ cho bạn theo kịp
Chết tiệt, có lẽ tôi sẽ giữ cậu dậy, cậu bé
Tôi đã uống cà phê (Tôi đã uống cà phê; cà phê)


Và tôi đã rất khỏe mạnh (Tôi đã khỏe mạnh; khỏe mạnh)
Bạn biết đấy, tôi giữ nó kêu cót két, vâng (Bạn biết đấy, tôi giữ nó kêu éc éc)
Savin 'up my energy (Vâng, vâng, tiết kiệm năng lượng của tôi)

[Điệp khúc]
Bạn có thể thức cả đêm?
Fuck me 'cho đến khi ánh sáng ban ngày
Ba mươi tư, ba mươi lăm (Vâng, vâng, vâng, vâng)
Bạn có thể thức cả đêm? (Cả đêm)
Fuck mе 'cho đến khi ánh sáng ban ngày
Ba mươi bốn, ba mươi lăm (Yeah, yеah, yeah, yeah)
[Câu 2]
Bạn uống nó giống như nước (Nước)
Bạn nói nó có vị như kẹo


Vậy bạn làm gì tối nay? (Tối nay)
Tốt hơn là nói, "Doin 'you right" (Được rồi)
Phim của Watchin, nhưng chúng ta chưa xem gì tối nay (Yeah)

[Pre-Chorus]
I don't wanna keep you up (You up)
Nhưng chỉ cho tôi, bạn có thể theo kịp không? (Nó lên)
Vì vậy tôi sẽ phải giữ cho bạn theo kịp
Chết tiệt, có lẽ tôi sẽ giữ cậu dậy, cậu bé
Tôi đã uống cà phê (Đã nói tôi đã uống cà phê; cà phê)
Và tôi đã khỏe mạnh (Và tôi đã khỏe mạnh; khỏe mạnh)
Bạn biết đấy, tôi giữ nó kêu éc éc, vâng (Ngoại trừ rượu này, em yêu)
Tận dụng năng lượng của tôi (Yeah, yeah, yeah)


[Điệp khúc]
Bạn có thể thức cả đêm? (Cả đêm)
Fuck me 'cho đến khi ánh sáng ban ngày (Daylight)
Ba mươi bốn, ba mươi lăm (Ba mươi lăm; vâng, vâng, vâng, vâng)
Bạn có thể thức cả đêm? (Bạn có thể ở lại không?)
Fuck me 'cho đến khi ánh sáng ban ngày (Bạn có thể ở lại không?)
Ba mươi tư, ba mươi lăm (Vâng, vâng, vâng, vâng)

[Câu 3]
Ồ vâng, vâng
Em yêu, bạn có thể cần thắt dây an toàn khi tôi đi xe đó
Tôi sẽ để nó mở như một cánh cửa, vào trong nó
Mặc dù tôi là vợ, bạn có thể đánh nó như một cô gái phụ
Không cần không có tinh ranh bên cạnh, không


Hàng xóm hét lên "Động đất!" (Động đất)
4,5 khi tôi làm cho chiếc giường rung chuyển
Đặt nó xuống nặng mặc dù nó nhẹ (Nó nhẹ, yeah, yeah, yeah, babe)
Vâng, chúng tôi bắt đầu lúc nửa đêm
Đi đến khi mặt trời mọc (Bình minh)
Thực hiện cùng một lúc (Yeah)
Nhưng ai là người đếm thời gian mà chúng ta có được nó suốt đời? (Có nó cho cuộc sống)
Tôi biết tất cả các điểm yêu thích của bạn (Địa điểm yêu thích)
Chúng ta có thể lấy nó từ đầu (Từ trên xuống)
Bạn như một giấc mơ trở thành sự thật, sự thật
Làm một con chó cái muốn nhấn báo lại, ooh
[Điệp khúc]
Bạn có thể thức cả đêm?
Fuck me 'cho đến khi ánh sáng ban ngày (Yeah, yeah)


Ba mươi tư, ba mươi lăm (Vâng, vâng, vâng, vâng)
(Ba mươi tư, ba mươi lăm)
Bạn có thể thức cả đêm? (Bạn có biết điều đó có nghĩa?)
Fuck me 'cho đến khi ánh sáng ban ngày (Bạn có biết điều đó có nghĩa là gì không?)
Ba mươi tư, ba mươi lăm (Vâng, vâng, vâng, vâng)
Yeah yeah yeah

[Outro]
Có nghĩa là tôi muốn "69" với bạn
Không chết tiệt
Lop toan
Chưa bao giờ là tốt