MENU

Wellerman - The Longest Johns - Slovenský preklad (TEXT)

There once was a ship that put to sea
And the name of that ship was the Billy o' Tea
The winds blew hard, her bow dipped down
Blow, me bully boys, blow (Huh!)


Wellerman - The Longest Johns (TEXT)

There once was a ship that put to sea
And the name of that ship was the Billy o' Tea
The winds blew hard, her bow dipped down
Blow, me bully boys, blow (Huh!)

[Chorus]
Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go

[Verse 2]
She had not been two weeks from shore


When down on her, a right whale bore
The captain called all hands and swore
He'd take that whale in tow (Hah!)

[Chorus]
Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go

[Verse 3]
Before the boat had hit the water
The whale's tail came up and caught her
All hands to the side, harpooned and fought her


When she dived down below (Huh!)
[Chorus]
Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go

[Verse 4]
No line was cut, no whale was freed
The Captain's mind was not on greed
But he belonged to the whaleman's creed
She took that ship in tow (Huh!)

[Chorus]


Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go

[Verse 5]
For forty days, or even more
The line went slack, then tight once more
All boats were lost, there were only four
But still that whale did go

[Chorus]
Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum


One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go
[Verse 6]
As far as I've heard, the fight's still on
The line's not cut and the whale's not gone
The Wellerman makes his a regular call
To encourage the Captain, crew, and all

[Chorus]
Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go
Soon may the Wellerman come


To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go


Wellerman - The Longest Johns - Slovenský preklad (TEXT)


Raz bola loď, ktorá vyplávala na more
A názov tej lode bol Billy o 'Tea
Vetry silno fúkali a jej luk klesol k zemi
Fúkajte, tyrani chlapci, fúkajte (Huh!)

[Refrén]
Čoskoro môže prísť Wellerman
Priniesť nám cukor a čaj a rum
Jedného dňa, keď bude jazýček hotový
Dáme si dovolenku a ideme[Verš 2]
Nebola dva týždne od brehu
Keď bol na nej dole, pravá veľryba vŕtala
Kapitán zavolal všetky ruky a prisahal
Vzal by tú veľrybu do vleku (Hah!)

[Refrén]
Čoskoro môže prísť Wellerman
Priniesť nám cukor, čaj a rum
Jedného dňa, keď bude jazýček hotový
Dáme si dovolenku a ideme

[Verš 3]


Skôr ako čln narazil do vody
Veľrybí chvost vystúpil a chytil ju
Všetky ruky nabok, harpúnu a bojovali s ňou
Keď sa ponorila dole (Huh!)
[Refrén]
Čoskoro môže prísť Wellerman
Priniesť nám cukor a čaj a rum
Jedného dňa, keď bude jazýček hotový
Dáme si dovolenku a ideme

[Verš 4]
Žiadna šnúra sa neprerušila, veľryba sa neuvoľnila
Kapitán nemal na mysli chamtivosť
Ale patril k víre veľrybárov


Vzala tú loď v závese (Huh!)

[Refrén]
Čoskoro môže prísť Wellerman
Priniesť nám cukor a čaj a rum
Jedného dňa, keď bude jazýček hotový
Dáme si dovolenku a ideme

[Verš 5]
Štyridsať dní, alebo aj viac
Šnúra sa povolila, potom bola ešte raz napnutá
Stratené boli všetky člny, boli iba štyri
Ale tá veľryba predsa len šla


[Refrén]
Čoskoro môže prísť Wellerman
Priniesť nám cukor a čaj a rum
Jedného dňa, keď bude jazýček hotový
Dáme si dovolenku a ideme
[Verš 6]
Pokiaľ som počul, boj stále pokračuje
Šnúra nie je prerezaná a veľryba nie je preč
Wellerman pravidelne telefonuje
Na povzbudenie kapitána, posádky a všetkých

[Refrén]
Čoskoro môže prísť Wellerman
Priniesť nám cukor, čaj a rum


Jedného dňa, keď bude jazýček hotový
Dáme si dovolenku a ideme
Čoskoro môže prísť Wellerman
Priniesť nám cukor a čaj a rum
Jedného dňa, keď bude jazýček hotový
Dáme si dovolenku a ideme