MENU

SMO & Lil Wuyn - JUMP 「Lời bài hát」

Oke im ready
Lets get drunk and jump like a party
Everybody hand in the air... hand in the air
Chơi cho tới khi chời sáng mắt đã nhoè


SMO & Lil Wuyn - JUMP 「Lời bài hát」

Oke im ready
Lets get drunk and jump like a party
Everybody hand in the air... hand in the air
Chơi cho tới khi chời sáng mắt đã nhoè
Oh anh em trong đây vẫn còn đông
2 3 nâng ly vì thành công
Tạm gác những việc chưa làm xong
Kêu thêm đồ ngon

Oke im ready
Lets get drunk and jump like a party
Everybody hand in the air... hand in the air
Chơi cho tới khi chời sáng mắt đã nhoèOh anh em trong đây vẫn còn đông
2 3 nâng ly vì thành công
Tạm gác những việc chưa làm xong
Bay lên trên không

SMO: Aye yo âm thanh căng cực ( arhh)
Không gian này quá nóng dành cho mấy trang phục ( hot)
Phía dưới quần jean còn bên trên thì phanh ngực
Im so fresh so clean !!! Khiến mọi người phải theo nhịp!!
Aey ayeey aye nếu nghe giơ tay ( hands up)
Make some fucking noise bật con beat lên dj ( louder)
Đã vào trong club đừng có về khi chưa say ( don't)
Ta phải lắc thêm cái mông chứ đừng có chỉ khua tay


Nah nah man stop...
...đây là trap trap ( boeh)