MENU

Heal me - sanah 「Tekst」 - Polskie Tłumaczenie

There was a time I had to handle all myself
I forgot just how to speak and say my name
And I'm here alone
In this room that's never cold


Heal me - sanah 「Tekst」

There was a time I had to handle all myself
I forgot just how to speak and say my name
And I'm here alone
In this room that's never cold
And it hurts me still

[Verse 2]
There was a time I had this fear before I sang
No one told me I should do it for myself
So I took the mic
And I sang with all my heart
And I hope that they remember that

[Chorus]
Oh not this time
I'm not gonna keep it quiet
I will open up the gates
And I hope that it will heal me
Oh my Lord
Please don't let me be alonе
Yeah, I'm leaving town tomorrow
And I hope that it will hеal me
Oooh, yeah I'm leaving town tomorrow
And I hope that it will heal me


[Verse 3]
Overtime my heart has told me not to waste
Any minute more controlling myself
So I picked the one
With the saddest eyes of all
And I tried to get her off the shelf

[Chorus]
Oh not this time
I'm not gonna keep it quiet
I will open up the gates
And I hope that it will heal me
Oh my Lord
Please don't let me be alone
Yeah, I'm leaving town tomorrow
And I hope that it will heal me
Oooh, yeah I'm leaving town tomorrow
And I hope that it will heal me

[Instrumental break]

[Chorus]
Oh not this time
I'm not gonna keep it quiet
I will open up the gates


And I hope that it will heal me
Oh my Lord
Please don't let me be alone
Yeah, I'm leaving town tomorrow
And I hope that it will heal me
Oooh, yeah I'm leaving town tomorrow
And I hope that it will heal me


Heal me - sanah 「Tekst」 - Polskie Tłumaczenie


Był czas, musiałem poradzić sobie wszystko
Zapomniałam, jak mówić i powiedzieć swoje nazwisko
I jestem tu sam
W tym pokoju, który nigdy nie jest zimno
I boli mnie jeszcze

[Wiersz 2]
Był czas miałem ten strach przed Śpiewałem
Nikt nie powiedział mi, że powinienem zrobić to dla siebie
Więc wziąłem mikrofon
I śpiewał z całego serca
I mam nadzieję, że oni pamiętać, że

[Chór]
Oh nie tym razem
Nie będę trzymać to w tajemnicy
Będę otwarcie bramy


I mam nadzieję, że będzie mnie leczyć
Och mój Panie
Proszę, nie pozwól mi być alonе
Tak, wyjeżdżam jutro miasto
I mam nadzieję, że będzie mi hеal
Oooh, tak Wyjeżdżam jutro miasto
I mam nadzieję, że będzie mnie leczyć
[Wiersz 3]
Nadgodziny moje serce mi nie tracić
Wszelkie minut więcej kontrolowania siebie
Więc wybrałem jedną
Z najsmutniejszych oczach wszystkich
I starałem się ją z półki

[Chór]
Oh nie tym razem
Nie będę trzymać to w tajemnicy
Będę otwarcie bramy
I mam nadzieję, że będzie mnie leczyć
Och mój Panie
Proszę, nie pozwól mi być sam
Tak, wyjeżdżam jutro miasto
I mam nadzieję, że będzie mnie leczyć
Oooh, tak Wyjeżdżam jutro miasto
I mam nadzieję, że będzie mnie leczyć[Instrumentalny]

[Chór]
Oh nie tym razem
Nie będę trzymać to w tajemnicy
Będę otwarcie bramy
I mam nadzieję, że będzie mnie leczyć
Och mój Panie
Proszę, nie pozwól mi być sam
Tak, wyjeżdżam jutro miasto
I mam nadzieję, że będzie mnie leczyć
Oooh, tak Wyjeżdżam jutro miasto
I mam nadzieję, że będzie mnie leczyć