MENU

DJ Khaled - SORRY NOT SORRY 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt

ft. Nas, JAY-Z & James Fauntleroy and Harmonies by The Hive
Ahh-ah. Do-whoa. Sorry, not sorry, don't mind me
I'm livin' the dream, livin' a dream, yeah
Came from nothin', whoever thought that we would be


DJ Khaled - SORRY NOT SORRY 「Lời bài hát」

ft. Nas, JAY-Z & James Fauntleroy and Harmonies by The Hive
Ahh-ah. Do-whoa. Sorry, not sorry, don't mind me
I'm livin' the dream, livin' a dream, yeah
Came from nothin', whoever thought that we would be
Livin' the dream? Livin' the dream, yeah

[Interlude: DJ Khaled]
We The Best Music
Another one
DJ Khaled

[Verse 1: Nas]
Hear ye, hear ye, only kings stand near me
Silicon Valley money mixed with Henny, that's a Fendi
Half a century almost, sliced the green like a lawnmower
'Til we all on, never fall off, hear a boss talk
You don't hear me? That's your loss
Winner in life, fuck a coin toss
I'm coin-based, basically cryptocurrency Scarface
Join us, there's gotta be more of us
I'm from the ghetto, what location? Two seconds from the Devil
I live heavenly in Cabo, with a Mexican sombrero
Drink heavily, health is wealth (Health is wealth)
Look at wealthy me, wipe your nose, HSTRY my type of clothes


Miss me with the hate, helped so many people get cake
Whips and cream for the crew, no other weed, that thing faster
The time I spit this, I started some other business (Some other business)
Came from the pitchin (Came from the pitchin)', 'caine in the kitchen
Dangerous missions, wastin' your time if you want my forgiveness (Forgiveness)

[Chorus: James Fauntleroy]
Sorry, not sorry, don't mind me
I'm livin' the dream, livin' a dream, yeah
Came from nothin', whoever thought that we would be
Livin' the dream? Livin' the dream, yeah

[Verse 2: JAY-Z & Beyoncé]
Sorry, that's another B
Haters still ain't recover from the other B
Mm, that's a double B
Nah that's a triple B, can't forget 'bout the other Bey (Hey)
It's the white gloves for me
Hater know not to touch me, I'm with the fuckery (Fuck with me)
Humbly (Humbly), nah, respectfully
I'm a project baby, fuck y'all expect from me? (Technically)
'Merica's disrespect for me
You killed Christ, you created religion, unexpectedly
Circular ice on Japanese whiskey, on my mezzanine
Overlookin' the City of Angels, the angel invested in things


Unprecedented run (Facts)
Everybody's gettin' bands, we just dance to different drums (Bram, bram, bram, bram, bram, bram)
I like who I've become
Intermittent fasting, but these mil's, I'm not missin' lunch

[Chorus: James Fauntleroy]
Sorry, not sorry, don't mind me
I'm livin' the dream, livin' a dream, yeah
Came from nothin', whoever thought that we would be
Livin' the dream? Livin' the dream, yeah

[Outro: James Fauntleroy & Beyoncé]
La-la-la-la, la-la-la-la
(Oh, oh-oh, oh)
La-la-la-la
(Oh, oh-oh, oh)
La-la-la-la
(Oh, oh-oh, oh-oh)
La-la-la-la
La-la-la-la
(Oh, oh-oh, oh-oh)
La-la-la-la
(Oh, oh-oh, oh-oh)
La-la-la-la
(Oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh)DJ Khaled - SORRY NOT SORRY 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt


Ahh-ah. Do-whoa. Xin lỗi, không xin lỗi, không nhớ tôi
Tôi Livin' giấc mơ, Livin' một giấc mơ, yeah
Đến từ nothin', bất cứ ai nghĩ rằng chúng tôi sẽ là
Livin' giấc mơ? Livin' giấc mơ, yeah

[Interlude: DJ Khaled]
Chúng tôi âm nhạc tốt nhất
một số khác
DJ Khaled

[Verse 1: Nas]
Hãy nghe, nghe các ngươi, chỉ có vua đứng gần tôi
Thung lũng Silicon tiền trộn với Henny, đó là một Fendi
Nửa thế kỷ gần, thái lát màu xanh giống như một máy cắt cỏ
Til tất cả chúng ta về, không bao giờ rơi ra, nghe một cuộc nói chuyện sếp
Bạn không nghe thấy tôi không? Đó là sự mất mát của bạn
Winner trong cuộc sống, fuck tung xu
Tôi đồng tiền dựa trên, về cơ bản cryptocurrency Scarface
Tham gia với chúng tôi, có phải là người ngồi nhiều người trong chúng ta
Tôi đến từ khu ổ chuột, những gì vị trí? Hai giây từ Devil
Tôi sống trên trời ở Cabo, với một Sombrero Mexico
Uống rượu nhiều, sức khỏe là của cải (Sức khỏe là giàu có)
Nhìn vào tôi giàu có, lau mũi, HSTRY loại của tôi về quần áo
Hoa hậu tôi với ghét, giúp rất nhiều người có được bánh


Roi và kem cho phi hành đoàn, không có cỏ dại khác, mà điều nhanh hơn
Thời gian tôi nhổ này, tôi bắt đầu một số doanh nghiệp khác (Một số doanh nghiệp khác)
Đến từ pitchin (đến từ pitchin) '' Caine trong nhà bếp
nhiệm vụ nguy hiểm, wastin' thời gian của bạn nếu bạn muốn sự tha thứ của tôi (Tha thứ)

[Chorus: James Fauntleroy]
Xin lỗi, không xin lỗi, không nhớ tôi
Tôi Livin' giấc mơ, Livin' một giấc mơ, yeah
Đến từ nothin', bất cứ ai nghĩ rằng chúng tôi sẽ là
Livin' giấc mơ? Livin' giấc mơ, yeah

[Verse 2: JAY-Z & Beyoncé]
Xin lỗi, đó là một chiếc B
Haters vẫn chưa phục hồi từ B khác
Mm, đó là một đôi B
Nah đó là một triple B, không thể quên 'bout Bey khác (Hey)
Đó là găng tay trắng cho tôi
Hater biết không chạm vào tôi, tôi với fuckery (fuck với tôi)
Cách khiêm nhường (khiêm tốn), nah, trân trọng
Tôi là một đứa bé dự án, fuck y'all mong đợi từ tôi? (Về mặt kỹ thuật)
không tôn trọng Merica cho tôi
Mày đã giết Chúa Kitô, bạn đã tạo tôn giáo, bất ngờ
Thông tư băng trên whisky Nhật Bản, trên tầng lửng của tôi
Overlookin' the City of Angels, các thiên thần đầu tư thứ
Chưa từng chạy (Sự kiện)


ban nhạc gettin' của mọi người, chúng tôi chỉ nhảy theo trống khác nhau (Bram, Bram, Bram, Bram, Bram, Bram)
Tôi thích người mà tôi đã trở thành
Liên tục ăn chay, nhưng của những triệu, tôi không missin' trưa

[Chorus: James Fauntleroy]
Xin lỗi, không xin lỗi, không nhớ tôi
Tôi Livin' giấc mơ, Livin' một giấc mơ, yeah
Đến từ nothin', bất cứ ai nghĩ rằng chúng tôi sẽ là
Livin' giấc mơ? Livin' giấc mơ, yeah

[Phần kết: James Fauntleroy & Beyoncé]
La-la-la-la, la-la-la-la
(Ồ ồ ồ ồ)
La-la-la-la
(Ồ ồ ồ ồ)
La-la-la-la
(Oh, oh-oh, oh-oh)
La-la-la-la
La-la-la-la
(Oh, oh-oh, oh-oh)
La-la-la-la
(Oh, oh-oh, oh-oh)
La-la-la-la
(Oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh)