MENU

The Way You Felt - Alec Benjamin 「Songtekst」 - Nederlandse Vertaling

The way you felt in my arms, our chemistry was sacred
Oh, I fell for your charm, I was so infatuated
But you left me in the dark and my heart completely vacant
Now I don’t know-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh


The Way You Felt - Alec Benjamin 「Songtekst」

The way you felt in my arms, our chemistry was sacred
Oh, I fell for your charm, I was so infatuated
But you left me in the dark and my heart completely vacant
Now I don’t know-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

[Verse 1]
Is your heart just pre-conditioned for brevity?
I don't mean to accuse you of refusing longevity
But I cannot excuse you for abusing my empathy
My empathy

[Pre-Chorus]
I can take rejection
But you gave the impression
That this was the inception
Of something real

[Chorus]
The way you felt in my arms, our chemistry was sacred
Oh, I fell for your charm, I was so infatuated
But you left me in the dark and my heart completely vacant
Now I don’t know-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh
How you could look me in the eye and tell me that you love me
When you knew it was a lie, I was headed for Kentucky


When you called to say goodbye, how did I not see it coming?
Now I don’t know-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

[Verse 2]
Maybe I'm the one to blame, have a tendency
For always ignoring my brain when it says to me
That someone's been manipulating my empathy
My empathy, mmm

[Pre-Chorus]
I can take rejection
But you gave the impression
That this was the inception
Of something real

[Chorus]
The way you felt in my arms, our chemistry was sacred
Oh, I fell for your charm, I was so infatuated
But you left me in the dark and my heart completely vacant
Now I don’t know-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh
How you could look me in the eye and tell me that you love me
When you knew it was a lie, I was headed for Kentucky
When you called to say goodbye, how did I not see it coming?
Now I don’t know-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh


[Bridge]
I don't know
I don't know
I don't know
I don't know

[Chorus]
The way you felt in my arms, our chemistry was sacred
Oh, I fell for your charm, I was so infatuated
But you left me in the dark and my heart completely vacant
Now I don’t know-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh


The Way You Felt - Alec Benjamin 「Songtekst」 - Nederlandse Vertaling


De manier waarop je je voelde in mijn armen, onze chemie was heilig
Oh, ik viel voor je charme, was ik zo verliefd
Maar je liet me in het donker en mijn hart volledig vacant
Nu weet ik niet-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

[Vers 1]
Is je hart gewoon pre-geconditioneerd kortheidshalve?
Ik bedoel niet om u te beschuldigen van het weigeren van een lang leven
Maar ik kan je geen excuus voor het misbruiken van mijn empathie
mijn empathie

[Pre refrein]
Ik kan afwijzing nemen


Maar je gaf de indruk
Dat dit was het begin
Of iets echts

[Refrein]
De manier waarop je je voelde in mijn armen, onze chemie was heilig
Oh, ik viel voor je charme, was ik zo verliefd
Maar je liet me in het donker en mijn hart volledig vacant
Nu weet ik niet-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh
Hoe kon je me in de ogen kijken en vertellen me dat je van me houdt
Als je wist dat het een leugen was, was ik op weg naar Kentucky
Wanneer je geroepen om afscheid te nemen, hoe heb ik niet zien aankomen?
Nu weet ik niet-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

[Verse 2]
Misschien ben ik degene die schuld, hebben de neiging
Voor altijd mijn hersenen te negeren wanneer hij zegt tegen mij
Dat iemand is al het manipuleren van mijn empathie
Mijn empathie, mmm

[Pre refrein]
Ik kan afwijzing nemen
Maar je gaf de indruk
Dat dit was het begin
Of iets echts[Refrein]
De manier waarop je je voelde in mijn armen, onze chemie was heilig
Oh, ik viel voor je charme, was ik zo verliefd
Maar je liet me in het donker en mijn hart volledig vacant
Nu weet ik niet-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh
Hoe kon je me in de ogen kijken en vertellen me dat je van me houdt
Als je wist dat het een leugen was, was ik op weg naar Kentucky
Wanneer je geroepen om afscheid te nemen, hoe heb ik niet zien aankomen?
Nu weet ik niet-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

[Brug]
Ik weet het niet
Ik weet het niet
Ik weet het niet
Ik weet het niet

[Refrein]
De manier waarop je je voelde in mijn armen, onze chemie was heilig
Oh, ik viel voor je charme, was ik zo verliefd
Maar je liet me in het donker en mijn hart volledig vacant
Nu weet ik niet-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh