MENU

The End of the World - Billie Eilish 「TEXT」 - Český překlad

Breathe the air again, it's a beautiful day
I wish this moment would stay with the Earth
Some primal paradise
But there you go again, saying everything ends


The End of the World - Billie Eilish 「TEXT」

Breathe the air again, it's a beautiful day
I wish this moment would stay with the Earth
Some primal paradise
But there you go again, saying everything ends
Saying you can't depend on anything, or anyone

[Chorus]
If the end of the world was near
Where would you choose to be?
If there was five more minutes of air
Would you panic and hide
Or run for your life
Or stand here and spend it with me
If we had five more minutes
Would I, could I, make you happy?

[Verse 2]
And we would live again
In the simplest of ways
Living day after day
Like some primal animals
We would love again
Under glorious suns
With the freedom that comes with the truth[Chorus]
If the end of the world was near
Where would you choose to be?
If there was five more minutes of air
Would you panic and hide?
Or run for your life?
Or stand here and spend it with me?
If we had five more minutes
Would I, could I, make you happy?

[Bridge]
So it finally came to pass
I saw the end of the world
Saw the madness unfold like
Some primal burial
And I looked back upon
Armageddon
And the moment of truth
Between you and me

[Outro]
If we had five more minutes of air to breathe
And we cried all through it
But you spent them with me


On our last few drags of air we agree
I was and you were happy


The End of the World - Billie Eilish 「TEXT」 - Český překlad


Dýchat vzduch opět, je to krásný den
Přál bych si tento moment zůstane se Zemí
Některé prvotní ráj
Ale je to tu zase, říkat všechno končí
Říct, že si nemůže záviset na ničem, ani nikdo

[Refrén]
V případě, že konec světa se blíží
Tam, kde by sis vybral být?
Kdyby tam byl další pět minut vzduchu
Bys panice a skrýt
Nebo běžet o svůj život
Nebo tady stát a strávit se mnou
Kdybychom měli více pět minut
Bych, mohl bych, abys byla šťastná?

[Verse 2]
A my bychom znovu žít
V nejjednodušších způsobů,
Žijící den co den
Stejně jako některé původních živočichů
Rádi bychom znovu milovat


Pod slavnou sluncí
Se svobodou, která přichází s pravdou

[Refrén]
V případě, že konec světa se blíží
Tam, kde by sis vybral být?
Kdyby tam byl další pět minut vzduchu
Bys panice a skrýt?
Nebo běžet o svůj život?
Nebo tady stát a stráví to se mnou?
Kdybychom měli více pět minut
Bych, mohl bych, abys byla šťastná?

[Most]
Takže to nakonec stalo se
Viděl jsem na konec světa
Viděl šílenství se rozvíjejí jako
Některé prvotní pohřeb
A podíval jsem se na
Armageddon
A okamžik pravdy
Mezi tebou a mnou

[Outro]
Kdybychom měli více pět minut vzduch k dýchání


A my jsme volali všichni přes něj
Ale můžete je strávil se mnou
Na našich posledních pár táhne vzduchu shodneme
Byl jsem i vy byli spokojeni