MENU

Lil Baby - Up the Side 「Текст」 - Български превод

Lil Durk & Young Thug | Wheezy outta here
Voice of the Heroes of the Streets
Young Spider checkin' in, ah


Lil Baby - Up the Side 「Текст」

Lil Durk & Young Thug | Wheezy outta here
Voice of the Heroes of the Streets
Young Spider checkin' in, ah

[Verse 1: Young Thug]
Big faces, little faces, mix it up
Everywhere you see me, I got the semi tucked
Gave her a rack the first day, now she look like a prostitute
I got a really bad, bad, bad bitch tyin' my shoes (Yeah), huh
I put it up the first five years so how the fuck can I really lose?
I learned to wipe my face with these dollar bills and all of 'em blue (Woah)
I was dyin' those with the really expensive crevices (Ha)
Gettin' millions, who the fuck better than?


And I'm ill like a reverend (Yah)
Wearin' ho all over her back and swappin' teams like a letterman
I'm celibate (Ayy), no settlement (Ayy), I'm fly as hell, I'm pelican
When you die, it's irrelevant (Oh), I live in every sense (Oh)
I got the settlement (Oh-oh), I went from shuttle to the medal to the Rolls truck
I got the Smith & Wess' in Cali' and I showed up
Guess I never growed up (Ye-ye)

[Chorus: Young Thug]
Half a million on me right now
Hundred thousand on me, count it right now
Know you run up, you get gunned down
Shit get sweet, the label doin' anything now
Half a band, purple Benzo


And I'm gone, it's a wrap
Breakin' out 'cause you scared to run your bags
Coach had told me, "Run it up the side"
So let's run it up the side (Side)

[Verse 2: Lil Durk]
Street nigga with elite status (Yeah), I done popped me a pink Addy (Yeah)
Young nigga make killin' a fetish (Yeah)
I know a scammer who'll leak your addy (Let's get it)
I'm lowkey so I ain't sleepin' in the tele' (Let's get it)
Wockesha done blew up my belly (Drank)
I'm a street nigga, stay outta my business
My bitch gon' stunt with a careless (Yeah)
They say I lost my mind when I'm off these drugs, I go to sleep (When I go to sleep)


I was fucked up when my dawg had caught a bond, I couldn't reach (Couldn't raeach)
Gotta watch out for the ones you call your dawgs, 'cause he a leech (Facts)
I done fucked up my whole profit, made it back in one week
I scream, "Free Nine," like nine times, I'ma always carry my nine
They shot my cousin in from the blind side, they didn't even look him in the eye
You got a gun and you ain't slide, I swear that shit gon' kill my vibe
I keep braggin' about the other side 'cause them niggas keep dyin'
(Oh, no, no, no, no, no)
I'm the Voice of the Hero
(Yeah, I know Thug the coach, let's get it)

[Chorus: Young Thug & Lil Baby]
Half a million on me right now
Hundred thousand on me, count it right now


Know you run up, you get gunned down
Shit get sweet, the label doin' anything now
Half a band, purple Benzo
And I'm gone, it's a wrap
Breakin' out 'cause you scared to run your bags
Coach had told me, "Run it up the side"
So let's run it up the side (Up the side)

[Verse 3: Lil Baby]
Run it up for miles (Miles)
I don't get no help in stores, I'm really havin' style
Knew I was gon' be the man one day when I was a child
Used to try to serve everyone, I'm pipin' up the crowd now
Steady goin', they know I'm the one, they gotta bow down


I'm from the city, she call me country, she like the way I sound
It's a lotta people lookin' up to me, and I ain't gon' let 'em down
Lil' bro nem can get whatever from me, I had 'em sellin' pounds
It's crazy now, I'm real big on privacy, I come from public housing
Just work with me, I need a little time, I'm tryna fix up my life
That shit was real good, I can't lie, but I had to sacrifice
I'm focused now, and the shit that don't matter won't even cross my mind
A lot of shit is startin' to look different, I opened up my eyes
And I done changed my life from just watchin', I owe a lot to slime
I twist all my problems in the wood and I get real high
Some folks just don't get it, you can't make 'em, I was still tryin'
I had to realize

[Chorus: Young Thug, Lil Baby, & Both]


Half a million on me right now (Right now)
Hundred thousand on me, count it right now
Know you run up, you get gunned down
Shit get sweet, the label doin' anything now
Half a band, purple Benzo
And I'm gone, it's a wrap
Breakin' out 'cause you scared to run your bags
Coach had told me, "Run it up the side"
So let's run it up the side


Lil Baby - Up the Side 「Текст」 - Български превод


Уизи махаме
Гласът на героите от улиците
Young Spider означите "в, ах


[Verse 1: Young Thug]
Големи лица, им личица, смесват го нагоре
Накъдето и да ме види, аз имам полу закътано
Даде й стойка на първия ден, сега тя изглежда като проститутка
Имам много лошо, лошо, лошо кучка tyin "моите обувки (Да), а
Аз го поставят на първите пет години, така че как, по дяволите, мога ли наистина губят?
Научих се да избършете лицето си с тези доларови банкноти и всички ги синьо (Woah)
Бях загина тези с най-много скъпи пукнатини (Ха)
Gettin 'милиони, които по-добре, по дяволите, отколкото?
И аз съм болен като преподобен (Дий)
Носиш "хо целия й гръб и swappin" отбори като на Летерман
Сигурен съм, безбрачен (Ayy), няма населено място (Ayy), аз съм летят като ада, аз съм пеликан
Когато умреш, това е без значение (О), аз живея във всеки смисъл (О)
Имам селището (О-о), аз отидох от транспорт до медал на камиона Rolls


Имам Смит & Wess "в Кали" и аз се появи
Предполагам, че никога не съм растяли нагоре (Ye-йе)

[Припев: Young Thug]
Половин милион за мен сега
Сто хиляди за мен, да разчита, че точно сега
Знайте ви свършат, можете да застрелян
Мамка му и да получите сладък, етикетът правиш нещо сега
Половин банда, лилаво Бензо
И ме няма, това е разгънатата
Breakin 'навън, защото ви е страх да тече багажа си
Треньор ми беше казала: "Пусни го на страната"
Така че нека да го изпълните на страната (Side)


[Verse 2: Lil Дърк]
Улица негро с елитен статут (Да), съм направил ми изникна розов Ади (Да)
Младият негър грим убиват фетиш (Да)
Знам, негодник, който ще протекат си Ади (нека си го получите)
Аз съм lowkey така че не е спиш в теле "(Да го получите)
Wockesha направено взривиха корема ми (Drank)
Аз съм една улица негро, стой махаме моя бизнес
Моята кучка гон "каскадьор небрежно (Да)
Казват, че аз загубих ума ми, когато не съм на тези лекарства, отивам да спя (Когато отида да спя)
Бях прецака, когато ми Dawg хванал връзка, не може да достигне (не може да се raeach)
Трябва да се внимава за тези, които се наричат ​​вашите dawgs, защото той пиявица (факти)
Съм направил прецака целия си печалба, те накара да го направите резервно за една седмица
Аз викам, "Свободен Nine", като девет пъти, аз съм винаги ми носи девет
Стреляха братовчед ми в от страна на слепи, те дори не го гледам в очите


Имаш ли пистолет и да не се плъзга, кълна се, че лайна гон "убие ми настроението
Продължавам да braggin "за другата страна, защото ги пазят негра загина
(О, не, не, не, не, не)
Аз съм Гласът на Герой
(Да, знам Thug треньор, нека си го получите)

[Припев: Young Thug & Lil бебе]
Половин милион за мен сега
Сто хиляди за мен, да разчита, че точно сега
Знайте ви свършат, можете да застрелян
Мамка му и да получите сладък, етикетът правиш нещо сега
Половин банда, лилаво Бензо
И ме няма, това е разгънатата
Breakin 'навън, защото ви е страх да тече багажа си


Треньор ми беше казала: "Пусни го на страната"
Така че нека да го изпълните на страната (Up отстрани)

[Verse 3: Lil бебе]
Пусни го за мили (Miles)
Аз не се получи никаква помощ в магазините, аз съм наистина има среща "стил
Знаех, че ще минем да бъде човекът, един ден, когато бях дете
Използва се за да се опита да служи на всички, аз съм pipin "тълпата сега
Steady отиваш, те знаят, аз съм този, те трябва поклонят
Аз съм от града, тя ми се обади страна, тя като че звукът начин
Това е Lotta хора търсиш при мен, а аз не се предавай им позволявай надолу
Lil 'брато въздържал да получите каквото и от мен, имах' 'паунда ги продавам
Сега е по-луд, аз съм истински голям на неприкосновеност на личния живот, аз идвам от общински жилища
Просто работа с мен, имам нужда от малко време, аз съм Tryna оправя живота ми


Това лайно е много добре, аз не мога да лъжа, но трябваше да се жертва
Аз съм фокусиран сега, и лайна, че не въпрос дори няма да премине съзнанието ми
Много неща се започвам да изглежда по-различно, аз отворих очите си
И съм направил промени живота ми от само наблюдавам, аз дължа много на тиня
Аз обърне всичките си проблеми в гората и да получа реално високо
Някои хора просто не получават това, не можете да правите им, все още бях опитвам
Аз трябваше да се реализира

[Припев: Young Thug, Lil Baby, и двамата]
Половин милион за мен сега (Точно сега)
Сто хиляди за мен, да разчита, че точно сега
Знайте ви свършат, можете да застрелян
Мамка му и да получите сладък, етикетът правиш нещо сега
Половин банда, лилаво Бензо


И ме няма, това е разгънатата
Breakin 'навън, защото ви е страх да тече багажа си
Треньор ми беше казала: "Пусни го на страната"
Така че нека да го изпълните на страната