MENU (C)

Star Walkin - Lil Nas X 「Tekst」 - Përkthimi në shqip

Don't ever say it's over if I'm breathin'
Racin' to the moonlight and I'm speedin'
I'm headed to the stars, ready to go far
I'm star walkin'

#BLACKPINK #lyrics #Worlds2022 #LoLEsports #LeagueOfLegends #sanderlei #TikTok #REMIX


Star Walkin - Lil Nas X 「Tekst」

Don't ever say it's over if I'm breathin'
Racin' to the moonlight and I'm speedin'
I'm headed to the stars, ready to go far
I'm star walkin'
Don't ever say it's over if I'm breathin'
Racin' to the moonlight and I'm speedin'
I'm headed to the stars, ready to go far
I'm star walkin'

[Verse 1]
On the mission to get high up
I know that I'ma die reachin' for a life that I don't really need at all
Never listened to replies, learned a lesson from the wise


[Pre-Chorus]
You should never take advice from a nigga that ain't try
They said I wouldn't make it out alive
They told me I would never see the rise
That's why I gotta kill 'em every time (Oh, married to the stars)

[Chorus]
Don't ever say it's over if I'm breathin'
Racin' to the moonlight and I'm speedin'
I'm headed to the stars, ready to go far
I'm star walkin'
Don't ever say it's over if I'm breathin'
Racin' to the moonlight and I'm speedin'
I'm headed to the stars, ready to go far


I'm star walkin'

[Verse 2]
Been that nigga since I came out my momma (Woo)
Thankin' God daddy never wore a condom (Woo)
Prove 'em wrong every time 'til it's normal
Why worship legends when you know that you can join 'em? (Join 'em)
These niggas don't like me, they don't like me
Likely, they want to fight me
Come on, try it out, try me
They put me down, but I never cried out
Why me?
Word from the wise
Related Songs


Shut Down
BLACKPINK
Typa Girl
BLACKPINK
DOWN SOUF HOES
Lil Nas X & Saucy Santana
[Pre-Chorus]
Don't put worth inside a nigga that ain't try
They said I wouldn't make it out alive
They told me I would never see the rise
That's why I gotta kill 'em every time (Oh, married to the stars)

[Chorus]
Don't ever say it's over if I'm breathin'


Racin' to the moonlight and I'm speedin'
I'm headed to the stars, ready to go far
I'm star walkin'
Don't ever say it's over if I'm breathin'
Racin' to the moonlight and I'm speedin'
I'm headed to the stars, ready to go far
I'm star walkin'

[Outro]
Don't ever say it's over if I'm breathin'
Racin' to the moonlight and I'm speedin'
I'm headed to the stars, ready to go far
I'm star walkin'


Star Walkin - Lil Nas X 「Tekst」 - Përkthimi në shqipMos thuaj kurrë se ka mbaruar nëse jam duke marrë frymë '
Racin 'në dritën e hënës dhe unë jam i shpejtë'
Unë jam drejtuar te yjet, gati për të shkuar larg
Unë jam Star Walkin '
Mos thuaj kurrë se ka mbaruar nëse jam duke marrë frymë '
Racin 'në dritën e hënës dhe unë jam i shpejtë'
Unë jam drejtuar te yjet, gati për të shkuar larg
Unë jam Star Walkin '

[Vargu 1]
Në mision për tu ngritur lart
E di që do të vdes duke arritur për një jetë që nuk më duhet aspak
Asnjëherë mos dëgjova përgjigje, mësova një mësim nga të mençurit
[Para-korja]


Ju kurrë nuk duhet të merrni këshilla nga një nigga që nuk provoni
Ata thanë që nuk do ta bëja gjallë
Ata më thanë që nuk do ta shihja kurrë ngritjen
Kjo është arsyeja pse unë duhet të vras ​​'çdo herë (oh, i martuar me yjet)

[Korja]
Mos thuaj kurrë se ka mbaruar nëse jam duke marrë frymë '
Racin 'në dritën e hënës dhe unë jam i shpejtë'
Unë jam drejtuar te yjet, gati për të shkuar larg
Unë jam Star Walkin '
Mos thuaj kurrë se ka mbaruar nëse jam duke marrë frymë '
Racin 'në dritën e hënës dhe unë jam i shpejtë'
Unë jam drejtuar te yjet, gati për të shkuar larg
Unë jam Star Walkin '[Vargu 2]
Kam qenë ajo nigga që kur dola nëna ime (woo)
Faleminderit 'Zoti babi kurrë nuk veshi prezervativ (woo)
Provoni 'është gabim sa herë' deri sa është normale
Pse të adhuroni legjendat kur e dini se mund të bashkoheni? (Bashkohuni 'em)
Keto niggas nuk më pëlqejnë mua, ata nuk më pëlqejnë mua
Ka të ngjarë, ata duan të më luftojnë
Eja, provo, më provo
Ata më rrëzuan, por unë kurrë nuk kam qarë
Pse une?
Fjala nga e mençura
Këngë të lidhura
Fike


Batakçi
Typa Girl
Batakçi
Poshtë Souf Hoes
Lil nas x & saucy santana
[Para-korja]
Mos e vendosni me vlerë brenda një nigga që nuk e provoni
Ata thanë që nuk do ta bëja gjallë
Ata më thanë që nuk do ta shihja kurrë ngritjen
Kjo është arsyeja pse unë duhet të vras ​​'çdo herë (oh, i martuar me yjet)

[Korja]
Mos thuaj kurrë se ka mbaruar nëse jam duke marrë frymë '
Racin 'në dritën e hënës dhe unë jam i shpejtë'


Unë jam drejtuar te yjet, gati për të shkuar larg
Unë jam Star Walkin '
Mos thuaj kurrë se ka mbaruar nëse jam duke marrë frymë '
Racin 'në dritën e hënës dhe unë jam i shpejtë'
Unë jam drejtuar te yjet, gati për të shkuar larg
Unë jam Star Walkin '

[OUTRO]
Mos thuaj kurrë se ka mbaruar nëse jam duke marrë frymë '
Racin 'në dritën e hënës dhe unë jam i shpejtë'
Unë jam drejtuar te yjet, gati për të shkuar larg
Unë jam Star Walkin 'YouTube - TOP 50

#sanderlei