MENU (X)

All Of The Girls - Taylor Swift 「Текст」 - Превод на српском

All of the Girls You Loved Before | When you think of all the late nights
Late fights over the phone
Wake up in the mornin'
With someone, but feeling alone

by Sanderlei Silveira - 17/03/2023

#sanderlei #eurovision #2023 #lyrics #TikTok


All Of The Girls - Taylor Swift 「Текст」

All of the Girls You Loved Before | When you think of all the late nights
Late fights over the phone
Wake up in the mornin'
With someone, but feeling alone

[Pre-Chorus]
A heart is drawn 'round your name
In someone's handwriting, not mine
We're sneakin' out into town
Holdin' hands, just killing time
Your past and mine are parallel lines
Stars all aligned, they intertwined
And taught you the way you call me "baby"


Treat me like a lady, all that I can say is

[Chorus]
All of the girls you've loved before (Ooh)
Made you the one I've fallen for
Every dead-end street led you straight to me
Now, you're all I need, I'm so thankful for
All of the girls you've loved before
And I love you more

[Verse 2]
When I think of all the makeup
Fake love out on the town (Ooh)
Cryin' in the bathroom for some dude


Whose name I cannot remember now

[Pre-Chorus]
Secret jokes all alone
No one's home, sixteen and wild (Ooh)
We're breakin' up, makin' up
Leave without saying goodbye (Ooh)
Just know that it's everything that made me
Now, I call you "baby," that's why you're so amazing

[Chorus]
All of the girls you've loved before (Ooh)
Made you the one I've fallen for
Every dead-end street led you straight to me


Now, you're all I need, I'm so thankful for
All of the girls you've loved before
And I love you more

[Bridge]
Your mother brought you up loyal and kind
Teenage love taught you there's good in goodbye
Every woman that you knew brought you here
I wanna teach you how forever feels like

[Chorus]
The girls you've loved before (Ooh)
Made you the one I've fallen for
Every dead-end street (Every dead-end street) led you straight to me (Straight to me)


Now, you're all I need (All I need), I'm so thankful for
All of the girls you've loved before
I love you more


All Of The Girls - Taylor Swift 「Текст」 - Превод на српском


Кад помислиш на све касне ноћи
Касне борбе преко телефона
Пробуди се у јутром
Са неким, али осећајући се сам

[Пре хор]
Срце је привучено "око твог имена
У нечијем рукопису, а не мој
Скраћемо се у град
Држите руке, само убијање времена


Ваша прошлост и моје су паралелне линије
Звезде су све поравнане, испреплетене су
И научио те како ме зовеш "душо"
Третирајте ме као дама, све што могу да кажем је

[Припев]
Све девојке које сте волели пре (Оох)
Учинио те оним за кога сам пао
Свака мртвачна улица вас је довела директно према мени
Сада сте све што требам, толико сам захвалан
Све девојке које сте раније волели
И волим те више

[Стих 2]


Кад помислим на све шминке
Лажна љубав на граду (Оох)
Плаче у купатилу за неког човека
Чије се име сада не могу сетити

[Пре хор]
Тајне шале све саме
Нико је дом, шеснаест и дивљих (Оох)
Раскидамо се, наздрављамо
Одлазите без збогом (оох)
Само знам да ме је све што ме је натерало
Сада те зовем "душо", зато си тако невероватан

[Припев]


Све девојке које сте волели пре (Оох)
Учинио те оним за кога сам пао
Свака мртвачна улица вас је довела директно према мени
Сада сте све што требам, толико сам захвалан
Све девојке које сте раније волели
И волим те више

[Мост]
Твоја мајка вас је донела одана и љубазна
Тинејџерска љубав те је научила да се добро збогом добро
Свака жена коју сте познавали довели вас је овде
Желим да те научим како се заувек осећа

[Припев]


Девојке које сте волели пре (Оох)
Учинио те оним за кога сам пао
Свака мртвачна улица (свака мртвачна улица) довела вас је директно на мене (равно на мене)
Сада вам је све што ми треба (све што ми треба), толико сам захвалан
Све девојке које сте раније волели
волим те више